Laticort 0.1% (1 mg/g), maść,(i.rów),Delf,Litwa, 15 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Laticort 0.1% (1 mg/g), maść,(i.rów),Delf,Litwa, 15 g

11,35

Kupujący Laticort 0.1%, (1 mg/g), maść,(i.rów),Delf,Litwa, 15 g
Kupowali również