Lecalpin 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lecalpin 20 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

31,79

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lecalpin jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego).

Substancja czynna leku Lecalpin – lerkanidypina należy do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Leki te hamują napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego oraz naczyń krwionośnych prowadzących krew z serca na obwód (tętnice). Napływ wapnia do tych komórek powoduje skurcz mięśnia sercowego i zwężenie tętnic. Poprzez blokowanie napływu jonów wapnia, antagoniści wapnia osłabiają skurcz serca i rozszerzają tętnice oraz powodują obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na lerkanidypinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek reakcja alergiczna w związku ze stosowaniem leków należących do tej samej grupy co Lecalpin (takich jak amlodypina, nikardypina, felodypina, izradypina, nifedypina lub lacydypina),
 • jeśli u pacjenta stwierdzono niektóre choroby serca:
  • niekontrolowaną niewydolność serca,
  • zwężenie drogi odpływu krwi z serca,
  • niestabilną dławicę piersiową (dławica w spoczynku lub nasilającą się stopniowo),
  • jeśli u pacjenta wystąpił zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 4 tygodni,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zaburzenia dotyczące wątroby lub nerek,
 • jeśli pacjent stosuje leki będące inhibitorami izoenzymu CYP3A4:
  • leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol, itrakonazol),
  • antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna lub troleandomycyna),
  • leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir),
 • podczas jednoczesnego przyjmowania cyklosporyny,
 • z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym,
 • w przypadku ciąży, planowania ciąży lub u pacjentek w wieku rozrodczym, nie stosujących żadnej metody antykoncepcji,
 • podczas karmienia piersią.

 

Lek Lecalpin zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Przyjmowanie leku Lecalpin z niektórymi innymi lekami, może zmieniać działanie tych leków lub leku Lecalpin. Jest szczególnie ważne, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • fenytoina lub karbamazepina (leki stosowane w leczeniu padaczki),
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • midazolam (lek ułatwiający zasypianie),
 • cymetydyna w dawce większej niż 800 mg (lek stosowany w chorobie wrzodowej, niestrawności lub zgadze),
 • digoksyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń dotyczących serca),
 • terfenadyna lub astemizol (leki stosowane w przypadku alergii),
 • amiodaron lub chinidyna (leki stosowane w przypadku szybkiej czynności serca),
 • metoprolol (lek stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi),
 • symwastatyna (lek zmniejszający stężenie cholesterolu).

 

Nie należy spożywać grejpfrutów ani soku grejpfrutowego, ponieważ może to spowodować nasilenie działania leku.

W przypadku spożywania alkoholu podczas stosowania leku Lecalpin mogą wystąpić zawroty głowy/omdlenie, uczucie zmęczenia lub osłabienie. Jest to spowodowane znacznym obniżeniem ciśnienia tętniczego przez lek Lecalpin podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Lek Lecalpin nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Mogą jednak wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia i, rzadko, senność. Należy zachować ostrożność do momentu poznania indywidualnej reakcji na lek Lecalpin.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest lerkanidypiny chlorowodorek. Jedna tabletka powlekana zawiera 20 mg lerkanidypiny chlorowodorku, co odpowiada 18,8 mg lerkanidypiny.

Pozostałe składniki to: magnezu stearynian, powidon (K-29/32), karboksymetyloskrobia sodowa typ A, laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna (Avicel PH-101).

Otoczka: Opadry II Pink 85F34564: makrogol 3350, alkohol poliwinylowy częściowo hydrolizowany, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku kartonowym. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Kupujący Lecalpin, 20 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również