Lercaprel 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lercaprel 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane, 28 szt.

25,95

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lercaprel jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u pacjentów dorosłych, u których ciśnienie tętnicze nie jest odpowiednio kontrolowane podczas leczenia samą lerkanidypiną w dawce 10 mg. Leku Lercaprel nie należy stosować w leczeniu początkowym nadciśnienia tętniczego.

Lercaprel to lek złożony, zawierający dwie substancje czynne obniżające ciśnienie tętnicze - inhibitor konwertazy angiotensyny (ACE), enalapryl i antagonistę wapnia, lerkanidypinę.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 10): kaszel, zawroty głowy, ból głowy.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na enalaprylu maleinian lub lerkanidypiny chlorowodorek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna po podaniu leków podobnych do substancji zawartych w leku Lercaprel, tzn. po podaniu innych inhibitorów ACE lub innych antagonistów wapnia,
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpił obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), spowodowany leczeniem inhibitorem ACE lub jeśli taki obrzęk pojawił się z nieznanych przyczyn, lub jest dziedziczny,
 • jeśli pacjent przyjmował lub obecnie przyjmuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (nagłego obrzęku podskórnego w miejscach takich jak gardło),
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek obniżający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren,
 • po 3. miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Lercaprel we wczesnym okresie ciąży,
 • jeśli u pacjenta stwierdzono pewne choroby serca: zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory serca, w tym zwężenie zastawki aorty, nieleczona niewydolność serca, niestabilna dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej w spoczynku lub stopniowo nasilający się), w ciągu miesiąca po zawale serca (mięśnia sercowego),
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby,
 • jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek lub jest poddawany dializoterapii,
 • jeśli pacjent stosuje leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych, takie jak: leki przeciwgrzybicze (takie jak ketokonazol, itrakonazol), antybiotyki makrolidowe (takie jak erytromycyna, troleandomycyna), leki przeciwwirusowe (takie jak rytonawir),
 • jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie lek o nazwie cyklosporyna (stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu),
 • jednocześnie z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym.

 

Lercaprel zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze,
 • suplementy potasu (w tym zamienniki soli), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom),
 • lit (stosowany w leczeniu pewnego typu depresji),
 • leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi,
 • leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, nazywane lekami przeciwpsychotycznymi,
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2) (leki zmniejszające stan zapalny oraz łagodzące ból),
 • niektóre leki przeciwbólowe lub stosowane w leczeniu zapalenia stawów, w tym sole złota,
 • niektóre leki stosowane w przypadku kaszlu i przeziębienia oraz w celu zmniejszenia masy ciała, zawierające tak zwane sympatykomimetyki,
 • leki przeciwcukrzycowe (w tym doustne leki przeciwcukrzycowe i insulina),
 • astemizol i terfenadyna (leki przeciwalergiczne),
 • amiodaron, chinidyna lub sotalol (leki stosowane w leczeniu przyspieszonego rytmu serca),
 • fenytoina, fenobarbital i karbamazepina (leki przeciwpadaczkowe),
 • ryfampicyna (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
 • digoksyna (lek stosowany w leczeniu zaburzeń serca),
 • midazolam (lek stosowany w przypadku zaburzeń snu),
 • beta-adrenolityki np. metoprolol (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca),
 • cymetydyna (w dawce dobowej większej niż 800 mg, lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej i zgagi).

 

Duża zawartość tłuszczu w posiłku znacząco zwiększa stężenie leku we krwi.

Alkohol może nasilać działanie leku Lercaprel. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia lekiem Lercaprel.

Jeśli pojawią się zawroty głowy, osłabienie lub senność, nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancjami czynnymi leku są enalaprylu maleinian i lerkanidypiny chlorowodorek. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg enalaprylu maleinianu (co odpowiada 7,64 mg enalaprylu) i 10 mg lerkanidypiny chlorowodorku (co odpowiada 9,44 mg lerkanidypiny).

Pozostałe składniki to:

 • Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki: hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 6000.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Kupujący Lercaprel, 10 mg+10 mg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również