Lesine 3 mg+0,03 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Holand, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lesine 3 mg+0,03 mg, tabl.powl.,(i.rów),PhP,Holand, 21 szt

23,55

Kupujący Lesine, 3 mg+0,03 mg, tabl.powl.,(i.row),MDZ,Holand, 21 szt
Kupowali również