Lesiplus 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane, 28 szt. (import równoległy PharmaPoint - Holandia)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lesiplus 3 mg + 0,02 mg, tabletki powlekane, 28 szt. (import równoległy PharmaPoint - Holandia)

19,88

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Lesiplus jest środkiem antykoncepcyjnym i stosowany jest w celu zapobiegania ciąży.

 • Każda z 24 różowych tabletek zawiera niewielką ilość dwóch różnych hormonów żeńskich, a mianowicie drospirenonu i etynyloestradiolu.
 • 4 białe tabletki nie zawierające substancji czynnych są także nazywane tabletkami placebo.
 • Tabletki antykoncepcyjne zawierające dwa hormony, zwane są tabletkami „złożonymi”.

 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 osób): wahania nastroju, bóle głowy, nudności, ból piersi, zaburzenia miesiączkowania, takie jak nieregularne miesiączki, brak miesiączek.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli u pacjentki obecnie występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach,
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych,
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas,
 • jeśli pacjentka przeszła zawał serca lub udar mózgu,
 • jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru),
 • jeśli pacjentka choruje na którąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
  • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
  • bardzo wysokie ciśnienie krwi,
  • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub trójglicerydów),
  • choroba nazywana hiperhomocysteinemią,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”,
 • jeżeli obecnie występuje (lub występowała kiedykolwiek w przeszłości) choroba wątroby, a czynność wątroby w dalszym ciągu jest nieprawidłowa,
 • jeżeli pacjentka ma wirusowe zapalenie wątroby typu C i stosuje leki zawierające ombitaswir/ parytaprewir/ rytonawir, dazabuwir, glekaprewir/ pibrentaswir lub sofosbuwir/welpataswir/woksylaprewir,
 • jeżeli występują zaburzenia czynności nerek (niewydolność nerek),
 • jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) nowotwór wątroby,
 • jeżeli obecnie występuje (lub występował kiedykolwiek w przeszłości) lub podejrzewa się raka piersi lub narządów płciowych,
 • jeżeli występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy,
 • jeżeli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub drospirenon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Lesiplus.

 

Lek Lesiplus zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Lesiplus we krwi i mogą powodować, że lek Lesiplus będzie mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą wywołać nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu o padaczki (na przykład prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina)

 • gruźlicy (na przykład ryfampicyna),
 • zakażenia HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz),
 • infekcji grzybiczych (gryzeofulwina, ketokonazol),
 • zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej stawów (etorykoksyb),
 • wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan),
 • i leków ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

 

Lek Lesiplus może wpływać na działanie innych leków na przykład:

 • leków zawierających cyklosporynę o leków przeciwpadaczkowych.
 • teofiliny (stosowana przy problemach z oddychaniem).
 • tizanidyny (stosowana w leczeniu bólu mięśni i/lub kurczy mięśni).
 • zawierających lamotryginę (może doprowadzić do zwiększenia częstości napadów padaczkowych).

 

Zwykle nie zaleca się stosowania leku Lesiplus, gdy kobieta karmi piersią. Jeżeli pacjentka chce stosować lek antykoncepcyjny w okresie karmienia piersią, powinna skontaktować się ze swoim lekarzem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i drospirenon. Każda różowa tabletka powlekana zawierająca substancje czynne: 0,02 miligramy etynyloestradiolu i 3 miligramy drospirenonu. Białe tabletki powlekane nie zawierają substancji czynnych.

Pozostałe składniki to:

Różowe tabletki powlekane zawierające substancje czynne: 

 • Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia żelowana kukurydziana, powidon K30, kroskarmeloza sodowa, polisorbat 80, magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172).

 

Białe tabletki powlekane placebo:

 • Rdzeń tabletki: laktoza, powidon K30, magnezu stearynian.
 • Otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk.

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Kupujący Lesiplus, 3mg + 0,02mg, tabl.powl.,(i.row),PhP,Holand,28szt
Kupowali również