Letrozole Bluefish 2,5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Letrozole Bluefish 2,5 mg, tabletki powlekane, 30 szt.

Letrozole Bluefish zawiera substancję czynną o nazwie letrozol. Letrozol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami aromatazy. Stosowany jest w leczeniu hormonalnym (endokrynologicznym)  raka piersi.

55,81

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Letrozole Bluefish stosowany jest w zapobieganiu nawrotom raka piersi. Może być stosowany jako pierwsze leczenie u pacjentek po zabiegu operacyjnym lub po 5. latach leczenia tamoksyfenem. Letrozole Bluefish stosowany jest także w zapobieganiu powstawania przerzutów raka piersi w innych częściach ciała u kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

Letrozole Bluefish należy stosować jedynie w przypadku:
- raka piersi posiadającego receptory dla estrogenów
- u kobiet po menopauzie, tzn. nie miesiączkujących.

Jak działa lek Letrozole Bluefish:


Wzrost raka piersi jest często pobudzony przez estrogeny, żeńskie hormony płciowe. Letrozole Bluefish zmniejsza stężenie estrogenów poprzez hamowanie działanie enzymu (aromatazy) uczestniczącego
w wytwarzaniu estrogenów. W wyniku takiego działania następuje spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu komórek guza i (lub) ich rozprzestrzeniania się do innych części ciała.

Kontrolowanie leczenia lekiem Letrozole Bluefish


Letrozole Bluefish należy stosować tylko pod ścisłym nadzorem medycznym. Lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjentki, aby ocenić, czy leczenie przynosi zamierzony efekt. Letrozole Bluefish może powodować zmniejszenie grubości kości lub zniszczenie kości (osteoporoza) na skutek zmniejszenia ilości estrogenów w organizmie. Oznacza to, że lekarz może zdecydować, aby przeprowadzić pomiary gęstości kości (sposób monitorowania osteoporozy) przed leczeniem, w jego trakcie oraz po zakończeniu leczenia.
W razie wątpliwości, jakie jest działanie leku Letrozole Bluefish i dlaczego został on przepisany pacjentce, należy zapytać o to lekarza.

Podobnie jak każdy lek, Letrozole Bluefish może powodować działania niepożądane, nie występują one jednak u każdej pacjentki.
 
Większość działań niepożądanych ma nasilenie łagodne do umiarkowanego i ustępują one zazwyczaj w ciągu kilku dni lub tygodni leczenia.  
Niektóre działania niepożądane, takie jak uderzenia gorąca, utrata włosów lub krwawienia z pochwy mogą być wywołane niedoborem estrogenów w organizmie.
 
Nie należy niepokoić się poniższym wykazem możliwych działań niepożądanych. Być może żadne z nich nie wystąpi. Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

Rzadko lub niezbyt często (tzn. mogą wystąpić u od 1 do 100 na 10 000 leczonych osób)
- jeśli u pacjentki występuje osłabienie, porażenie lub utrata czucia w ręce, nodze lub w innej części ciała, utrata koordynacji ruchowej, nudności lub trudności w mówieniu lub oddychaniu (objaw zaburzenia czynności mózgu, takiego jak udar);
- jeśli u pacjentki występuje nagły uciskający ból w klatce piersiowej (objaw zaburzenia czynności serca);
- jeśli u pacjentki występują trudności w oddychaniu, ból w klatce piersiowej, omdlenie, szybkie bicie serca, niebieskawe zabarwienie skóry, nagły ból ramion lub nóg (stóp) (objawy wskazujące na możliwość powstawania zakrzepu w naczyniu krwionośnym);
- jeśli u pacjentki występuje obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły, z silną tkliwością i wrażliwością   
bólową na dotyk;
- jeśli u pacjentki występuje wysoka gorączka, dreszcze lub owrzodzenie jamy ustnej spowodowane zakażeniami (z powodu zmniejszenia liczby białych krwinek);
- jeśli u pacjentki występuje ciężkie, utrzymujące się niewyraźne widzenie.

Podczas stosowania leku Letrozole Bluefish u niektórych pacjentek występują inne działania niepożądane:
- obrzęk, głównie twarzy i gardła (objawy reakcji uczuleniowej).


Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy natychmiast powiadomić
lekarza.

Niektóre działania niepożądane występują bardzo często. Mogą one wystąpić częściej niż u 10 na 100
leczonych osób.
- uderzenia gorąca;
- zmęczenie;
- nasilone pocenie się;
- ból kości i stawów.

Jeśli którekolwiek z powyższych działań niepożądanych jest ciężkie, należy powiadomić lekarza.

Niektóre działania niepożądane występują często. Mogą one wystąpić u 1 do 10 na 100 leczonych osób.
- wysypka skórna;
- ból głowy;
- zawroty głowy;
- ogólnie złe samopoczucie;
- zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, jak nudności, wymioty, niestrawność, zaparcia, biegunka;
- zwiększenie lub utrata apetytu;
- ból mięśni;
- ścienienie lub zniszczenie kości (osteoporoza), prowadzące niekiedy do złamania kości;
- obrzęk rąk, dłoni, stóp lub kostek;
- pogorszenie nastroju (depresja);
- zwiększenie masy ciała;
- utrata włosów.
 
Jeśli którekolwiek z powyższych działań niepożądanych jest ciężkie, należy powiadomić lekarza.
 
Niektóre działania niepożądane występują niezbyt często. Mogą one wystąpić u 1 do 10 na 1000
leczonych osób.
- zaburzenia układu nerwowego, takie jak lęk, nerwowość, drażliwość, ospałość, problemy z pamięcią, senność, bezsenność;
- upośledzenie czucia, zwykle czucia dotyku;
- zaburzenia oka, takie jak zamazane widzenie lub podrażnienie oka;
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego (nadciśnienie);
- zaburzenia skory, takie jak świąd (pokrzywka), suchość skóry;
- zaburzenia dotyczące pochwy, takie jak krwawienia lub wydzielina z pochwy, suchość pochwy;
- ból brzucha;
- sztywność stawów (zapalenie stawów);
- ból piersi;
- gorączka;
- uczucie pragnienia, zaburzenia smaku, suchość w ustach;
- suchość błon śluzowych;
- zmniejszenie masy ciała;
- zakażenie układu moczowego, zwiększenie częstości oddawania moczu;
- kaszel.

Podczas stosowania leku Letrozole Bluefish mogą wystąpić także nieprawidłowe wyniki badań krwi, takie jak zwiększenie stężenia cholesterolu (hipercholesterolemia) lub zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Należy zawsze dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza. Mogą się one różnić od ogólnych informacji zamieszczonych w tej ulotce.


Kiedy nie stosować leku Letrozole Bluefish:

 
- jeśli u pacjentki stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na letrozol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Letrozole Bluefish, wymienionych w ulotce
- u miesiączkujących kobiet tzn. kobiet, u  których nie wystąpiła jeszcze menopauza;
- jeśli pacjentka jest w ciąży;
- jeśli pacjentka karmieni piersią.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjentki, nie wolno stosować tego leku i należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Letrozole Bluefish:


- jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba nerek;
- jeśli u pacjentki występuje ciężka choroba wątroby;
- jeśli u pacjentki występuje w wywiadzie osteoporoza lub złamanie kości.         

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjentki, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Lekarz weźmie te informacje pod uwagę podczas leczenia lekiem Letrozole Bluefish.

Stosowanie leku Letrozole Bluefish z innymi lekami:


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Dzieci i młodzież (poniżej 18 lat)
Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Osoby w podeszłym wieku (65 lat i więcej)
Letrozole Bluefish może być stosowany u osób w wieku 65 lat i starszych w takich samych dawkach jak w przypadku innych dorosłych pacjentek.

Ciąża i karmienie piersią:


- Nie wolno stosować leku Letrozole Bluefish podczas ciąży lub karmienia piersią, ponieważ lek może szkodzić dziecku;
- Ponieważ Letrozole Bluefish zalecany jest jedynie dla kobiet po menopauzie, ograniczenia dotyczące ciąży i karmienia piersią najprawdopodobniej nie odnoszą się do pacjentki;
- Jednak, jeśli pacjentka weszła w okres pomenopauzalny niedawno lub jest w okresie przedmenopauzalnym, lekarz prowadzący powinien omówić z pacjentką konieczność wykonania testu ciążowego oraz stosowania antykoncepcji, ponieważ pacjentka może zajść w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:


W razie wystąpienia zawrotów głowy, zmęczenia, senności lub ogólnie złego samopoczucia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn do czasu powrotu normalnego samopoczucia.

Letrozole Bluefish należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości
należy ponownie skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie
Zazwyczaj stosowaną dawką leku Letrozole Bluefish jest jedna tabletka raz na dobę. Przyjmowanie tabletek codziennie o tej samej porze ułatwia zapamiętanie, kiedy należy przyjąć kolejną dawkę.
 
 
Sposób podawania
Tabletkę należy połykać w całości, popijając ją szklanką wody lub innego napoju.

Jak długo należy stosować lek Letrozole Bluefish
Letrozole Bluefish należy przyjmować codziennie, tak długo, jak zaleci to lekarz. Może być konieczne zażywanie leku przez kilka miesięcy lub nawet przez kilka lat. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego, jak długo należy przyjmować lek Letrozole Bluefish, należy porozmawiać z lekarzem.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Letrozole Bluefish:


W przypadku zażycia zbyt dużej liczby tabletek leku Letrozole Bluefish lub, jeśli tabletki zażyła przypadkowo inna osoba, należy skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem lub udać do szpitala. Należy pokazać opakowanie tabletek. Konieczne może być przeprowadzenie odpowiedniego leczenia.

Pominięcie zażycia dawki leku Letrozole Bluefish:


- Jeśli zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki (np. za 2 lub 3 godziny), nie należy przyjmować pominiętej dawki tylko kolejną dawkę, o normalnej, ustalonej porze.
- W innym przypadku należy zażyć dawkę natychmiast, a następną tabletkę przyjąć o normalnej, ustalonej porze.
- Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Letrozole Bluefish:


Nie wolno przerywać stosowania leku Letrozole Bluefish, chyba że tak poleci lekarz. Patrz także powyżej punkt „Czas trwania leczenia”.
 
Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest porada lub dodatkowa informacja na temat stosowania leku.

Co zawiera lek Letrozole Bluefish:


Substancją czynną leku jest letrozol. Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu.
Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna,
karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna, bezwodna, magnezu stearynian
Składniki otoczki Opadry 02B3814 to makrogol, hypromeloza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Letrozole Bluefish:


Letrozole Bluefish zawiera laktozę (cukier mleczny). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek:

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Letrozole Bluefish po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Jak wygląda lek Letrozole Bluefish i co zawiera opakowanie:


Letrozole Bluefish to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane.
Lek dostępny jest w blistrach, w opakowaniach zawierających 30 lub 100 tabletek.

Kupujący Letrozole Bluefish, 2,5 mg, tabl.powl., 30 szt
Kupowali również