Levetiracetam Accord 100mg/ml,roztw.dou,300ml(strz.10ml)


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Levetiracetam Accord 100mg/ml,roztw.dou,300ml(strz.10ml)

71,90

Kupujący Levetiracetam Accord,100mg/ml,roztw.dou,300ml(strz.10ml)
Kupowali również