Levetiracetam Accord 100 mg/ml, roztwór doustny, 300 ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Levetiracetam Accord 100 mg/ml, roztwór doustny, 300 ml

73,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Levetiracetam Accord jest stosowany:

  • w monoterapii (stosowanie tylko jednego leku) w leczeniu dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu pewnych postaci padaczki. Padaczka to stan, w którym pacjenci mają powtarzające się napady (drgawki). Lewetyracetam jest stosowany w leczeniu takiej postaci padaczki, w której napady początkowo występują w jednej części mózgu, ale następnie mogą przenieść się na większe obszary obu półkul mózgu (napady częściowe wtórnie uogólnione lub bez wtórnego uogólnienia). Lekarz przepisał lewetyracetam w celu zmniejszenia liczby napadów,
  • jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym:
    • u dorosłych, młodzieży dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia,
    • u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych (krótkie, podobne do wstrząsów skurcze pojedynczych mięśni lub grup mięśni),
    • u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną (typ padaczki, która ma prawdopodobnie podłoże genetyczne) w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych (duże napady, w tym utrata świadomości).

Lek Levetiracetam Accord jest lekiem przeciwpadaczkowym (lekiem stosowanym w leczeniu napadów w padaczce).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogące wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, senność, bóle głowy.

Często (mogące wystąpić u co najwyżej 1 na 10 pacjentów): jadłowstręt (utrata apetytu), depresja, uczucie wrogości lub agresywność, lęk, bezsenność, nerwowość lub drażliwość, drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (uczucie chwiania się), ospałość (brak energii i zapału), drżenia (mimowolne drżenie), zawroty głowy (uczucie wirowania), kaszel, ból brzucha, biegunka, dyspepsja (niestrawność), wymioty, nudności, wysypka, astenia/zmęczenie (znużenie).

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na lewetyracetam, pochodne pirolidonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie przyjmować makrogolu (leku używanego w zaparciach) na godzinę przed i godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu ponieważ może to ograniczyć działanie lewetyracetamu.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Levetiracetam Accord może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania narzędzi lub maszyn, gdyż stosowanie tego leku może powodować senność. Jest to bardziej prawdopodobne na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki leku. Nie zaleca sie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną jest lewetyracetam. Każdy mililitr zawiera 100 mg lewetyracetamu.

Ponadto lek zawiera: sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), amonowy glicyryzynian, glicerol (E422), maltitol ciekły (E 965), acesulfam potasowy (E 950), aromat winogronowy zawierający glikol propylenowy (E 1520) i substancje aromatyczne, woda oczyszczona.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Nie stosować po 4 miesiącach od pierwszego otwarcia butelki.

Kupujący Levetiracetam Accord,100mg/ml,roztw.dou,300ml(strz.10ml)
Kupowali również