Levetiracetam NeuroPharma 100 mg/ml, roztwór doustny, 300 ml


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Levetiracetam NeuroPharma 100 mg/ml, roztwór doustny, 300 ml

69,63

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Jako jedyny lek u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo zdiagnozowaną padaczką, w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia. Jako dodatkowy lek poza innym lekiem przeciwpadaczkowym: u pacjentów w wieku od 1 miesiąca w leczeniu napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub bez wtórnego uogólnienia; u pacjentów w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną w leczeniu napadów mioklonicznych; u pacjentów w wieku od 12 lat z idiopatyczna padaczką uogólnioną w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych.
przeciwpadaczkowe
Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Lek Levetiracetam NeuroPharma  może być przyjmowany razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Lek należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia. Ze względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku nie należy pić alkoholu.
lewetiracetam

Kupujący Levetiracetam NeuroPharma, 100 mg/ml, roztw.doustny, 300 ml
Kupowali również