Levomine 30 mcg + 150 mcg, tabletki powlekane, 63 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Levomine 30 mcg + 150 mcg, tabletki powlekane, 63 szt.

22,24

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Levomine jest to tabletka antykoncepcyjna i służy do zapobiegania ciąży.

Każda tabletka zawiera niewielkie ilości dwóch różnych hormonów żeńskich: etynyloestradiolu i lewonorgestrelu. Tabletki antykoncepcyjne, które zawierają dwa hormony, nazywane są tabletkami złożonymi. Ze względu na małą zawartość hormonów, Levomine jest środkiem antykoncepcyjnym o małej dawce.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentek): zmiany nastroju, depresja, ból głowy, nudności, ból brzucha, ból piersi lub wrażliwość piersi, przyrost masy ciała, wysypka.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na etynyloestradiol lub lewonorgestrel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjentki występują (lub kiedykolwiek występowały) zakrzepy krwi w naczyniach krwionośnych nóg (zakrzepica żył głębokich), płuc (zatorowość płucna) lub innych narządach,
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność mutacji czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych,
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas,
 • jeśli pacjentka kiedykolwiek przechodziła zawał serca lub udar mózgu,
 • jeśli pacjentka choruje (lub kiedykolwiek chorowała) na dławicę piersiową (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału serca) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru),
 • jeśli u pacjentki występuje jakakolwiek z poniższych chorób, która może zwiększać ryzyko zakrzepu w tętnicach: ciężka cukrzyca z uszkodzeniami naczyń krwionośnych, bardzo wysokie ciśnienie tętnicze krwi, bardzo wysoki poziom tłuszczów we krwi (cholesterol lub triglicerydy), choroba nazywana hiperhomocysteinemią,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) rodzaj migreny nazywany „migreną z aurą”,
 • jeśli u pacjentki występują lub kiedykolwiek występowały ciężkie choroby wątroby i wątroba nadal nie funkcjonuje prawidłowo,
 • jeśli u pacjentki występuje lub kiedykolwiek występował guz wątroby,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) lub jeśli podejrzewa się występowanie raka piersi lub raka narządów płciowych,
 • jeśli u pacjentki występuje jakiekolwiek niewyjaśnione krwawienie z pochwy,
 • jeśli u pacjentki występuje niewyjaśniony brak miesiączki, spowodowany prawdopodobnie ćwiczeniami lub dietą,
 • jeśli pacjentka choruje na zapalenie wątroby typu C i przyjmuje leki zawierające ombitaswir z parytaprewirem i rytonawirem, dasabuwir, glekaprewir z pibrentaswirem lub sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem.

 

Lek Levomine zawiera laktozę. Jeżeli pacjentka została poinformowana o tym, że nie toleruje niektórych cukrów, przed przyjęciem tego leku powinna skontaktować się z lekarzem.

Niektóre leki mogą wpływać na stężenie leku Levomine we krwi, co może powodować, że będzie on mniej skuteczny w zapobieganiu ciąży lub mogą spowodować nieoczekiwane krwawienie. Dotyczy to:

 • leków stosowanych w leczeniu:
  • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina, topiramat lub felbamat),
  • gruźlicy (np. ryfampicyna),
  • zakażeń wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak: rytonawir, newirapina, efawirenz),
  • zakażeń grzybiczych (np. gryzeofulwina, przeciwgrzybicze leki azolowe, np. itrakonazol, worykonazol, flukonazol),
  • wysokiego ciśnienia w naczyniach krwionośnych płuc (bozentan),
  • zapalenia stowów, zwyrodnienia stawów (etorykoksyb),
 • produktów ziołowych zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

 

Lek Levomine może wpływać na działanie innych leków, takich jak:

 • leki zawierające cyklosporynę, 
 • lamotrygina stosowana w leczeniu padaczki (co może prowadzić do wzrostu częstości występowania drgawek),
 • teofilina,
 • tizanidyna.

 

Leku Levomine nie należy przyjmować z sokiem grejpfrutowym.

Zazwyczaj nie zaleca się stosowania leku Levomine w okresie karmienia piersią. Jeśli pacjentka chce przyjmować tabletki w czasie karmienia piersią, powinna skontaktować się z lekarzem.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancjami czynnymi leku są etynyloestradiol i lewonorgestrel. Każda tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów lewonorgestrelu.

Ponadto lek zawiera:

 • Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A). 
 • Otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, żelaza tlenek żółty (E 172).

 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku.

Kupujący Levomine, 30mcg+150mcg,tabl.powl., 63 szt
Kupowali również