Liberelle 0,25 mg + 0,035 mg, tabletki, 63 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Liberelle 0,25 mg + 0,035 mg, tabletki, 63 szt.

65,80

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Liberelle jest hormonalnym złożonym doustnym środkiem antykoncepcyjnym („pigułka antykoncepcyjna”). Ten lek stosuje się w celu zapobiegania ciąży.

Ten środek antykoncepcyjny zawiera dwa rodzaje żeńskich hormonów płciowych, estrogen i progestagen. Te hormony zapobiegają uwolnieniu komórki jajowej z jajników, co uniemożliwia zajście w ciążę. Dodatkowo, lek Liberelle powoduje, że płyn (śluz) znajdujący się w szyjce macicy jest bardziej gęsty, co utrudnia przedostanie się nasienia do wnętrza macicy.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób): ból głowy (jeśli jest ciężki, nietypowy lub długo się utrzymuje, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem); zaburzenia żołądkowe takie jak, nudności, wymioty, biegunka; krwawienie i plamienie środcykliczne, które występuje przez kilka pierwszych miesięcy (te objawy ustępują, kiedy organizm kobiety dostosuje się do leku Liberelle), krwawienia środcykliczne nie powinny trwać przez długi czas; bolesne cykle miesiączkowe i nieprawidłowe krwawienie z odstawienia.

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób): zakażenie dróg moczowych (bolesne oddawanie moczu); zakażenie pochwy, np. grzybica; depresja, zmiany nastroju, nerwowość; migrena (należy skontaktować się z lekarzem, jeśli jest to pierwszy napad migreny lub przebiega ciężej niż zazwyczaj); trądzik, wysypka; ból piersi; ból w klatce piersiowej; skurcze mięśni, ból kończyn, ramion i pleców; brak miesiączki; zwiększenie masy ciała; uczucie osłabienia; ból żołądka i wzdęcia, zaparcia, wiatry; obrzęk dłoni, kostek nóg lub stóp; trudności ze snem (bezsenność); nadwrażliwość (reakcja anafilaktyczna).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli u pacjentki występuje (lub kiedykolwiek występował) zakrzep krwi w naczyniach żylnych nóg (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zatorowość płucna) lub w innych narządach,
 • jeśli pacjentka wie, że ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi - na przykład niedobór białka C, niedobór białka S, niedobór antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden lub przeciwciał antyfosfolipidowych,
 • jeśli pacjentka wymaga zabiegu chirurgicznego lub nie będzie chodziła przez długi czas,
 • jeśli u pacjentki ma (lub miała w przeszłości) zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu,
 • jeśli pacjentka choruje (lub chorowała w przeszłości) na dusznicę bolesną (choroba, która powoduje silny ból w klatce piersiowej i może być pierwszym objawem zawału mięśnia sercowego) lub przemijający napad niedokrwienny (przemijające objawy udaru),
 • jeśli pacjentka choruje na jakąkolwiek z poniższych chorób, które mogą zwiększać ryzyko powstania zakrzepu w tętnicy:
 • ciężka cukrzyca z uszkodzeniem naczyń krwionośnych,
 • bardzo wysokie ciśnienie krwi,
 • bardzo wysokie stężenie tłuszczów we krwi (cholesterolu lub triglicerydów),
 • chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) rodzaj migreny nazywany migreną z aurą,
 • jeśli pacjentka ma wadę zastawek serca, która powoduje powikłania,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występowała w przeszłości) choroba wątroby i czynność wątroby jest nadal nieprawidłowa,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości) guz wątroby,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występował w przeszłości), albo istnieje podejrzenie występowania raka piersi lub raka narządów rodnych,
 • jeśli występują krwawienia z dróg rodnych o nieznanej przyczynie,
 • jeśli podczas ciąży występowała żółtaczka spowodowana zaburzeniami przewodów żółciowych lub jeśli podczas przyjmowania środków antykoncepcyjnych w przeszłości wystąpiła żółtaczka,
 • jeśli wyściółka macicy jest nieprawidłowo pogrubiona,
 • jeśli pacjentka ma uczulenie na norgestymat lub etynyloestradiol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli u pacjentki występuje (lub występowało w przeszłości) zapalenie trzustki (stan zapalny trzustki), związane ze znacznym zwiększeniem stężenia triglicerydów (hipertriglicerydemia),
 • jeśli pacjentka ma zakażenie wątroby wywołane wirusem C i przyjmuje leki zawierające ombitaswir, parytaprewir, rytonawir lub dazabuwir lub glekaprewir z pibrentaswir lub sofosbuwir z welpataswirem i woksylaprewirem.

 

Lek Liberelle zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjentki nietolerancję niektórych cukrów, pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Liberelle.

Niektóre leki:

 • mogą wpływać na stężenie we krwi leku Liberelle,
 • mogą powodować, że działanie zapobiegające ciąży będzie słabsze,
 • mogą powodować niespodziewane krwawienia.

 

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, barbiturany, karbamazepina, okskarbazepina),
 • gruźlicy (np. ryfampicyna),
 • zakażenia wirusem HIV i wirusem zapalenia wątroby typu C (tzw. inhibitory proteazy i nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy, takie jak rytonawir, newirapina, efawirenz),
 • grzybicy (np. gryzeofulwina),
 • zapalenia stawów i artrozy (etorykoksyb),
 • zwiększonego ciśnienia w naczyniach krwionośnych w płucach (bosentan),
 • ziołowych leków zawierających ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum).

 

Lek Liberelle może wpływać na działanie innych leków, jak: 

 • leki zawierające cyklosporynę,
 • lek przeciwpadaczkowy - lamotrygina (co może spowodwać zwiększoną częstość występowania drgawek),
 • teofilina (stosowana w leczeniu trudności z oddychaniem),
 • tyzanidina (stosowana w leczniu bólu mięśni i (lub) kurczy mięśni).

 

Stosowanie leku Liberelle nie jest ogólnie zalecane u kobiet karmiących piersią. Jeśli w okresie karmienia piersią kobieta chce stosować środek antykoncepcyjny, powinna zwrócić się po poradę do lekarza.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancjami czynnymi leku są 250 mikrogramów norgestymatu i 35 mikrogramów etynyloestradiolu.

Lek Liberelle zawiera także inne składniki: skrobię kukurydzianą, laktozę jednowodną, magnezu stearynian i indygotynę (E 132).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Kupujący Liberelle, 0,25 mg+0,035 mg, tabl., 63 szt
Kupowali również