Limetic 75 mcg, tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Limetic 75 mcg, tabletki powlekane, 28 szt.

33,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Limetic stosuje się w zapobieganiu ciąży.

Limetic zawiera małą ilość jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego progestagenu – dezogestrelu. Z tego powodu lek Limetic nazywany jest tabletką zawierającą tylko progestagen. W przeciwieństwie do tabletki złożonej, tabletka zawierająca tylko progestagen nie zawiera estrogenu. Większość tabletek zawierających tylko progestagen działa przede wszystkim przez zapobieganie wnikaniu plemników do macicy. Nie zawsze zapobiegają one dojrzewaniu jajeczek, co stanowi podstawowe działanie złożonych środków antykoncepcyjnych. Lek Limetic różni się od większości tabletek zawierających tylko progestagen tym, że jego dawka w większości przypadków wystarcza, aby zapobiec dojrzewaniu jajeczek. W wyniku tego Limetic ma dużą skuteczność antykoncepcyjną. W przeciwieństwie do złożonych środków antykoncepcyjnych lek Limetic może być stosowany przez kobiety, które nie tolerują estrogenów i przez kobiety karmiące piersią. Wadą stosowania leku Limetic jest występowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas przyjmowania tabletek. Krwawienia mogą także w ogóle nie występować.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować do 1 na 10 pacjentek): zmiany nastroju, nastrój depresyjny, zmniejszenie popędu płciowego (libido), bóle głowy, nudności, trądzik, ból piersi, nieregularne miesiączkowanie lub jego brak, zwiększenie masy ciała.

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel, soję, orzeszki ziemne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli pacjentka ma zakrzepicę,
 • jeśli pacjentka ma lub w przeszłości miała żółtaczkę (zażółcenia skóry) lub poważną chorobę wątroby i nie nastąpiła jeszcze normalizacja czynności wątroby,
 • jeśli pacjentka ma lub istnieje podejrzenie występowania u niej nowotworu, który jest zależny od hormonów płciowych (np. niektóre rodzaje raka piersi),
 • jeśli pacjentka ma krwawienia z pochwy o nieznanej przyczynie.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, w tym o lekach ziołowych, a także o lekach, które pacjentka planuje przyjmować.

Niektóre leki:

 • mogą mieć wpływ na stężenie we krwi leku Limetic,
 • mogą zmniejszyć skuteczność w zapobieganiu ciąży,
 • mogą powodować nieoczekiwane krwawienie.

 

Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

 • padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat i fenobarbital), - gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna),
 • zakażeń HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz),
 • zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir),
 • lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina),
 • wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan),
 • stanów depresyjnych (ziołowy preparat z dziurawca zwyczajnego),
 • niektórych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna),
 • zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol),
 • wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze), dławicy piersiowej lub niektórych zaburzeń rytmu serca (np. diltiazem).

 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest dezogestrel. Każda tabletka zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu.

Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, powidon K30, d-alfa-tokoferol, krzemionka koloidalna bezwodna, krzemionka koloidalna uwodniona, kwas stearynowy, hypromeloza 2910, makrogol, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, olej sojowy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Limetic, 75 mcg, tabl.powl., 28 szt
Kupowali również