Lipancrea 16 000 j. lipazy, kapsułki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lipancrea 16 000 j. lipazy, kapsułki, 30 szt.

30,53

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lipancrea 16 000 jest stosowany u dzieci, młodzieży i dorosłych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Jest to choroba, w czasie której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm. Choroba ta często występuje u pacjentów z niżej wymienionymi jednostkami chorobowymi:

  • mukowiscydozą (rzadka choroba genetyczna);
  • zablokowaniem przewodów wyprowadzających z trzustki lub pęcherzyka żółciowego;
  • atakiem ostrego zapalenia trzustki (lek Lipancrea 16 000 można zacząć przyjmować, gdy pacjent ponownie rozpocznie doustne przyjmowanie pokarmów);
  • przewlekłym zapaleniem trzustki;
  • rakiem trzustki;
  • usuniętą trzustką lub jej częścią;
  • usuniętym żołądkiem lub jego częścią;
  • zespoleniem żołądkowo-jelitowym;
  • zespołem Shwachmana-Diamonda (bardzo rzadka choroba genetyczna).

Enzymy zawarte w leku Lipancrea 16 000 działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie. Lek Lipancrea 16 000 należy przyjmować podczas lub bezpośrednio po głównych posiłkach lub przekąskach. Pozwoli to na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): bóle brzucha.

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów): nudności, wymioty, zaparcia, wzdęcia, biegunka.

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę, białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Lipancrea 16 000. Lekarz zadecyduje, czy można i w jakiej dawce przyjmować lek Lipancrea 16 000.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest pankreatyna. Każda kapsułka zawiera pankreatynę o aktywności: lipazy 16 000 j. Ph. Eur., amylazy 11 500 j. Ph. Eur., proteaz 900 j. Ph. Eur. (1 j. Ph. Eur. = 1 j. FIP).

Pozostałe składniki to: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1); symetykon, emulsja 30%; trietylu cytrynian; talk; żelatyna; żelaza tlenek czerwony (E172); żelaza tlenek czarny (E172); tytanu dwutlenek (E171).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed wilgocią. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Kupujący Lipancrea,16 000 j.lipazy, kaps., 30 szt
Kupowali również