Lipanthyl NT 145 145 mg,tabl.powl.,(i.rów),InPh,Hiszp,30szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lipanthyl NT 145 145 mg,tabl.powl.,(i.rów),InPh,Hiszp,30szt

30,16

Kupujący Lipanthyl NT 145, 145 mg,tabl.powl.,(i.row),InPh,Hiszp,30szt
Kupowali również