Liprolog KwikPen 200j./ml;3ml,rozt.d/wst,półaut.,5 wstrzyk.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Liprolog KwikPen 200j./ml;3ml,rozt.d/wst,półaut.,5 wstrzyk.

195,16

Kupujący Liprolog KwikPen, 200j./ml;3ml,rozt.d/wst.,5 wstrzyk.połautom.
Kupowali również