Lisinoratio 20 20 mg, tabletki, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lisinoratio 20 20 mg, tabletki, 30 szt.

19,88

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lek Lisinoratio jest stosowany do:

  • leczenia nadciśnienia tętniczego samoistnego i naczyniowo-nerkowego w monoterapii (jako jedyny lek) lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze,
  • leczenia niewydolności serca w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i w określonych przypadkach z preparatami naparstnicy,
  • leczenia hemodynamicznie stabilnych pacjentów we wczesnej (24 h) fazie zawału serca w celu zapobiegania rozwojowi dysfunkcji lewej komory i niewydolności serca,
  • leczenia pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 oraz początkową nefropatią.

Lizynopryl, substancja czynna leku Lisinoratio należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (lub inhibitorami ACE – od angielskiej nazwy enzymu konwertującego angiotensynę). Inhibitory konwertazy angiotensyny działają poprzez zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych, dzięki czemu następuje obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Lek działa ochronnie na serce i naczynia.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy lub oszołomienie (szczególnie podczas szybkiego wstawania), kaszel, biegunka, wymioty, zaburzenia dotyczące nerek.

Nie należy stosować leku:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na lizynopryl, którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na jakikolwiek inny lek z grupy inhibitorów ACE,
  • jeżeli kiedykolwiek występował stan nazywany obrzękiem naczynioruchowym spowodowany w przeszłości leczeniem inhibitorem konwertazy angiotensyny,
  • w przypadku występowania wrodzonego lub idiopatycznego (samoistnego) obrzęku naczynioruchowego,
  • po 3 miesiącu ciąży,
  • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren,
  • jeśli pacjent przyjmował lub przyjmuje lek złożony, zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych), ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanki podskórnej, w okolicy takiej, jak gardło).

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W szczególności należy poinformować lekarza o stosowaniu: suplementów potasu (w tym substytutów soli kuchennej), leków moczopędnych oszczędzających potas i innych leków zwiększających stężenie potasu we krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol - stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna - lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu oraz heparyna - lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom).

Stosowanie leku Lisinoratio może powodować występowanie zawrotów głowy lub zmęczenia.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Substancją czynną leku jest lizynopryl.

Inne składniki leku to: mannitol, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, barwnik PB-24824 Pink [skrobia kukurydziana, żelaza(III) tlenek, żelaza(II, III) tlenek, żelaza(III) wodorotlenek].

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym.

Kupujący Lisinoratio 20, 20 mg, tabl., 30 szt,bl(3x10)
Kupowali również