Lisiprol 5 mg, tabletki, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Lisiprol 5 mg, tabletki, 28 szt.

8,05

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Lisiprol może być stosowany w następujących chorobach: 

 • leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego),
 • leczenie niewydolności serca,
 • leczenie po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego,
 • leczenie zaburzeń dotyczących nerek, spowodowanych cukrzycą typu 2 u pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym.

Lisiprol zawiera substancję czynną o nazwie lizynopryl. Należy do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitory konwertazy angiotensyny). Działanie leku Lisiprol polega na rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Pomaga to zmniejszyć ciśnienie tętnicze oraz ułatwia pompowanie krwi przez serce do wszystkich części ciała.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą występować do 1 na 10 pacjentów): ból głowy, zawroty głowy lub oszołomienie, szczególnie podczas szybkiego wstawania, biegunka, suchy kaszel, który nie ustępuje, wymioty, zaburzenia dotyczące nerek (stwierdzane w wynikach badań krwi).

Nie należy stosować leku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • jeśli kiedykolwiek wystąpiła u pacjenta reakcja alergiczna w związku ze stosowaniem innego inhibitora ACE. Reakcja alergiczna może spowodować obrzęk rąk, stóp, okolicy kostek, twarzy, warg, języka lub gardła. Może również spowodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy),
 • jeśli u członka rodziny występowały ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy) podczas stosowania jakiegokolwiek inhibitora ACE lub u pacjenta występowały ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy) o nieznanej przyczynie,
 • po 3. miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Lisiprol we wczesnym okresie ciąży),
 • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren,
 • jeśli pacjent przyjmował lub przyjmuje lek złożony zawierający sakubitryl i walsartan (stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych), ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanki podskórnej w okolicy takiej, jak gardło).

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lisiprol może wpływać na działanie innych leków, tak jak inne leki mogą wpływać na działanie leku Lisiprol. Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) inne środki ostrożności. W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z wymienionych poniżej leków: 

 • inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze, 
 • antagonistę receptora AT1 dla angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren,
 • leki moczopędne (diuretyki),
 • leki beta-adrenolityczne, takie jak atenolol i propranolol,
 • azotany (stosowane w leczeniu chorób serca),
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) stosowane w leczeniu bólu i zapalenia stawów,
 • aspiryna (kwas acetylosalicylowy) stosowana w dawce większej niż 3 g na dobę,
 • leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych, w tym lit,
 • suplementy potasu (w tym substytuty soli kuchennej), leki moczopędne oszczędzające potas i inne leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi (np. trimetoprim i kotrimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzuceniu przeszczepionego narządu; oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom),
 • insulina lub leki przeciwcukrzycowe stosowane doustnie,
 • leki przeciwastmatyczne,
 • leki stosowane w przekrwieniu błony śluzowej nosa lub zatok, lub inne leki stosowane w przypadku przeziębienia (w tym leki bez recepty),
 • leki hamujące reakcje odpornościowe organizmu (immunosupresanty),
 • allopurynol (w leczeniu dny moczanowej),
 • prokainamid (w zaburzeniach rytmu serca),
 • leki zawierające związki złota, takie jak aurotiojabłczan sodu, podawane we wstrzyknięciach.

 

Niektóre osoby mogą odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie podczas przyjmowania tego leku. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest lizynopryl w postaci lizynoprylu dwuwodnego. Każda tabletka zawiera odpowiednio 5 mg lizynoprylu.

Pozostałe składniki to: mannitol, wapnia wodorofosforan dwuwodny, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk.

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Kupujący Lisiprol, 5 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również