Lophlex o smaku neutralnym Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 27,8g, 30 sasz


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lophlex o smaku neutralnym Proszek do sporządzenia zawiesiny doustnej, 27,8g, 30 sasz

1074,76

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na L

Kupujący Lophlex o sm.neutral.,prosz.d/sp.zaw.doust, 27,8g, 30saszet.
Kupowali również