Lorinden C Maść,(i.rów),InPh,Litwa, 15 g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Lorinden C Maść,(i.rów),InPh,Litwa, 15 g

19,49

Kupujący Lorinden C, (0,2mg+30mg)/g,masc,(i.row),InPh,Litwa, 15 g
Kupowali również