Losmina 60mg/0,6ml (6000 jm),rozt.d/wst,10amp-strz.b/zabezp.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Losmina 60mg/0,6ml (6000 jm),rozt.d/wst,10amp-strz.b/zabezp.

112,33

Kupujący Losmina, 60mg/0,6ml (6000 jm),rozt.d/wst,10amp-strz.b/zabezp.
Kupowali również