Zdjęcie produktu Magvit B6

Magvit B6 Tabletki dojelitowe, 50 szt

Magvit B6 jest lekiem zawierającym sól magnezową kwasu mlekowego oraz witaminę B6 (chlorowodorek pirydoksyny). Magnez reguluje przepływ jonów w komórce zmniejsza pobudliwość nerwowo - mięśniową. Współdziała z jonami wapnia w tworzeniu struktury kości.

15,95

Kategorie:
WITAMINY I SUPLEMENTY » Dla kobiet
WITAMINY I SUPLEMENTY » Dla mężczyzn
WITAMINY I SUPLEMENTY » Dla seniorów
WITAMINY I SUPLEMENTY » Z grupy B
WITAMINY I SUPLEMENTY » Z magnezem

Wskazaniem do podawania Magvit B6 jest profilaktyka i leczenie następstw niedoborów magnezu i (lub) witaminy B6.

Profilaktycznie lek Magvit B6 stosuje się:
- w stanach przewlekłego zmęczenia fizycznego i psychicznego,
- podczas nasilonej pracy umysłowej i fizycznej,
- w sytuacjach wywołujących stres i nadpobudliwość nerwową,
- w zaburzeniach snu i w depresji nerwowej,
- w bólach mięśni,
- w zapobieganiu miażdżycy i zawałom serca.
Magvit B6 stosuje się jako uzupełnienie leczenia:
- chorób serca i układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca,
- w terapii drżenia mięśni i drętwienia kończyn,
- w stanach depresji nerwowej,
- podczas rekonwalescencji po złamaniach kości lub w kompleksowym leczeniu osteoporozy,
- w hipomagnezemii wywołanej długotrwałym stosowaniem leków moczopędnych i przeczyszczających.

Objawami niedoboru magnezu są nadpobudliwość, trudności z koncentracją uwagi i zasypianiem, zwiększona podatność na stresy oraz zaburzenia pracy mięśni. Niedobór magnezu zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, zawału serca oraz zaburzeń rytmu pracy serca. Witamina B6 ułatwia wchłanianie i transport magnezu z przewodu pokarmowego do krwi, a następnie przez błony biologiczne do wnętrza komórek oraz zmniejsza ilość magnezu wydalanego z moczem, co pozwala na zabezpieczenie prawidłowej wewnątrzkomórkowej puli magnezu. Ponadto, ilość witaminy B6 zawarta w jednej tabletce leku Magvit B6  jest wystarczająca do zabezpieczenia organizmu przed niedoborem. Awitaminoza B6 u człowieka może przejawiać się stanem zapalnym skóry i błon śluzowych, zaburzeniami psychicznymi, drgawkami, zapaleniem wielonerwowym oraz  niedokrwistością wynikającą z niedoboru hemoglobiny.

Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Przy przestrzeganiu zalecanych dawek objawy niepożądane nie występują. U niektórych osób w czasie stosowania leku Magvit B6 mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Kiedy nie stosować leku Magvit B6:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek,
- jeśli pacjent ma hipermagnezemię, hiperwitaminozę B6,
- jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy,
- jeśli pacjent ma myasthenia gravis,
- jeśli pacjent ma parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora obwodowej
- dekarboksylazy lewodopy,
- jeśli pacjent ma znaczne niedociśnienie tętnicze,
- jeśli pacjent ma zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunkę

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Magvit B6 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Podczas stosowania doustnych preparatów tetracyklin należy zachować trzygodzinną przerwę pomiędzy podaniem antybiotyku a leku Magvit B6 z powodu zmniejszenia wchłaniania tetracyklin z przewodu pokarmowego. Pacjenci z zaburzeniami czynności serca i nerek przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Lek Magvit B6 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Magnez zmniejsza  wchłanianie teofiliny, tetracyklin, preparatów żelaza, związków fluoru i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy warfaryny. Fosforany, duże dawki wapnia, nadmiar lipidów (tłuszczów), fityniany (zawarte np. w  gruboziarnistych produktach zbożowych), zmniejszają wchłanianie magnezu z przewodu pokarmowego. Leki moczopędne, cisplatyna, cykloseryna, mineralokortykosteroidy, nasilają wydalanie magnezu z moczem. Aminoglikozydy, środki zwiotczające oraz kolistyna stosowane jednocześnie z preparatami magnezowymi mogą spowodować porażenie mięśniowe. Na skutek  alkalizacji moczu następuje zmniejszenie nerkowego wydalania chinidyny co wiąże się z  ryzykiem jej przedawkowania. Witamina B6 może zmniejszać stężenie fenytoiny w surowicy krwi. Stosowanie cykloseryny, hydralazyny, izoniazydu, penicylaminy i doustnych środków antykoncepcyjnych prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na witaminę B6.

Magvit B6  z jedzeniem i piciem
Nie należy stosować leku na czczo, gdyż może spowodować biegunkę.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Magvit B6 może być stosowany w okresie ciąży i laktacji wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono ujemnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować Magvit B6
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Profilaktycznie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (młodzież): 1 raz na dobę 2 tabletki lub 1 do 2 tabletek 2 razy  na dobę. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat: Zgodnie z zaleceniem lekarza.  Leczniczo Wyłącznie z przepisu lekarza. Lek należy popić wodą

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Magvit B6
W razie przedawkowania, którego objawami są: nudności i wymioty, biegunka, spadek ciśnienia krwi, osłabienie mięśniowe, trudności z oddychaniem, zaburzenia rytmu pracy serca, zaburzenia czucia, ból kończyn, należy zastosować obfite nawodnienie doustne.

Pominięcie przyjęcia leku Magvit B6
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości zwiazanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić  się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera Magvit B6
Substancjami czynnymi leku są: jony magnezu (w postaci magnezu mleczanu dwuwodnego) oraz  pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6).
Jedna tabletka zawiera 48 mg magnezu mleczanu dwuwodnego oraz 5 mg pirydoksyny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to:
- składniki rdzenia tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, sacharoza, alkohol poliwinylowy, krzemu dwutlenek, talk, magnezu stearynian.
- składniki otoczki: kopolimer kwasu metakrylowego (Eudragit L 100-55), talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 6000, powidon K 25, emulsja silikonowa SE2, sodu wodorotlenek.

Lek Magvit B6 zawiera sacharozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak przechowywać lek Magvit B6
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Chronić od światła. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie należy stosować leku  Magvit B6 po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.
Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Jak wygląda lek Magvit B6 i co zawiera opakowanie

Magvit B6 ma postać białych, owalnych tabletek.
Opakowaniem bezpośrednim jest pojemnik z polietylenu (HDPE) z polietylenowym zamknięciem zabezpieczonym przed dziećmi, z pierścieniem gwarancyjnym lub blister z foli Aluminium/PVC w  tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 20, 30 lub 50 tabletek.

Kupujący Magvit B6, tabl.dojelit., 50 szt, bl(5x10)
Kupowali również