Malarone 250 mg+100 mg, tabl.powl.,(i.rów),Forf,Hiszp,12szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Malarone 250 mg+100 mg, tabl.powl.,(i.rów),Forf,Hiszp,12szt

123,89

Kupujący Malarone, 250 mg+100 mg, tabl.powl.,(i.rów),Forf,Hiszp,12szt
Kupowali również