Mannitol 15% Baxter 150 mg/ml, roztwór do infuzji, 100 ml, 1worek


Zdjęcie podglądowe recepty

Mannitol 15% Baxter 150 mg/ml, roztwór do infuzji, 100 ml, 1worek

15,65

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Mannitol 15% Baxter wskazany jest do stosowania jako osmotyczny preparat moczopędny w następujących przypadkach:

• Pobudzanie diurezy w zapobieganiu i (lub) leczeniu oligurycznej fazy ostrej niewydolności nerek, zanim dojdzie do ustalenia nieodwracalnej oligurycznej niewydolności nerek.

• Zmniejszanie ciśnienia śródczaszkowego i obrzęku mózgu, gdy bariera krew-mózg jest nieuszkodzona.

• Zmniejszanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego, kiedy nie można go obniżyć innymi metodami leczenia.

• Pobudzanie eliminacji toksycznych substancji wydalanych przez nerki w przypadku zatrucia.

Mannitol łatwo ulega przesączaniu w kłębuszkach nerkowych, w kanalikach nerkowych jest wchłaniane zwrotnie mniej niż 10%. W świetle kanalika mannitol wywiera działanie osmotyczne, co zmniejsza zwrotne wchłanianie wody z moczu pierwotnego i powoduje diurezę. W ten sposób mannitol zwiększa wydalanie moczu w przypadku skąpomoczu/bezmoczu, gdy u pacjenta istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek. Mannitol zwiększa przy tym wydalanie elektrolitów, zwłaszcza sodu, potasu i chlorków. Zwiększone jest także wydalanie przez nerki takich substancji, jak salicylany i barbiturany.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  • Ból głowy
  • Zawroty głowy
  • Wzrost ciśnienia środczaszkowego z odbicia

Mannitol 15% Baxter jest przeciwwskazany u pacjentów, u których stwierdzono:

• Istniejącą uprzednio hiperosmolarność osocza

• Ciężkie odwodnienie

• Trwały bezmocz

• Ciężką niewydolność serca

• Ciężki zastój krwi w płucach lub obrzęk płuc

• Czynne krwawienie śródczaszkowe, z wyjątkiem kraniotomii

• Uszkodzenie bariery krew-mózg

• Nadwrażliwość na mannitol

• Brak właściwej odpowiedzi na dawkę testową 

• Postępujące uszkodzenie nerek lub dysfunkcję po wdrożeniu leczenia mannitolem, w tym nasilenie objawów skąpomoczu i azotemii.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Mannitol: 150 g/l 1 ml roztworu zawiera 150 mg mannitolu.

Kupujący Mannitol 15% Baxter,150 mg/ml,roztw.d/infuz.,100 ml, 1worek
Kupowali również