Marvelon 0,15mg+0,03mg,tabl.,(i.rów),PhP,Portug, 63 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Marvelon 0,15mg+0,03mg,tabl.,(i.rów),PhP,Portug, 63 szt

43,57

Kupujący Marvelon, 0,15mg+0,03mg,tabl.,(i.row),PhP,Portug, 63 szt
Kupowali również