Marvelon Tabl.,(i.rów),InPh,Portug, 21 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Marvelon Tabl.,(i.rów),InPh,Portug, 21 szt

16,22

Kupujący Marvelon, 0,15mg+0,03mg,tabl.,(i.rów),InPh,Portug, 21 szt
Kupowali również