Mensinorm 150 IU,prosz.rozp.d/sp.r.d/wst,1 fiol+1amp-strz.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Mensinorm 150 IU,prosz.rozp.d/sp.r.d/wst,1 fiol+1amp-strz.

161,51

Kupujący Mensinorm,150 IU,prosz.rozp.d/sp.r.d/wst,1 fiol+1amp-strz.
Kupowali również