Mensinorm 75 IU, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka + 1ampułko-strzykawka


Zdjęcie podglądowe recepty

Mensinorm 75 IU, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka + 1ampułko-strzykawka

91,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Indukcja owulacji: do indukowania owulacji u kobiet z brakiem owulacji lub niemiesiączkujących, u których nie było pozytywnej reakcji na leczenie cytrynianem klomifenu.

Kontrolowana hiperstymulacja jajników (ang. controlled ovarian hyperstimulation, COH) w ramach technik wspomaganego rozrodu (ang. assisted reproductive technologies, ART): indukowanie rozwoju mnogich pęcherzyków jajnikowych u kobiet w ramach technik wspomaganego rozrodu, takich jak zapłodnienie pozaustrojowe (ang. in vitro fertilisation, IVF).

Składnik FSH menotropiny pobudza wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych, zwiększając ich liczbę. FSH zwiększa wytwarzanie estradiolu w komórkach ziarnistych na drodze aromatyzacji androgenów pochodzących z komórek tekalnych pod wpływem LH.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: bóle i zawroty głowy, ból lub dyskomfort brzucha, nudności, ból w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, złe samopoczucie, pragnienie.

  • Nadwrażliwość na menotropinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
  • Powiększenie jajników lub torbiele jajników niespowodowane zespołem policystycznych jajników.
  • Krwawienie z dróg rodnych o nieznanej przyczynie.
  • Rak jajnika, macicy lub piersi.
  • Guzy podwzgórza lub przysadki mózgowej.

 

Produkt leczniczy Mensinorm jest przeciwwskazany, jeśli odpowiednia odpowiedź na leczenie nie może być osiągnięta z powodu:

  • pierwotnej niewydolności jajników,
  • wad rozwojowych narządów płciowych uniemożliwiających prawidłowy przebieg ciąży,
  • włókniaków macicy uniemożliwiających prawidłowy przebieg ciąży.

 

Produktu leczniczego Mensinorm nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Każda fiolka zawiera liofilizowany proszek zawierający 75 j.m. ludzkiego hormonu folikulotropowego (ang. follicle stimulating hormone, FSH) i 75 j.m. ludzkiego hormonu luteinizującego (ang. luteinising hormone, LH). Ludzka gonadotropina menopauzalna (HMG) jest uzyskiwana z moczu kobiet po menopauzie. W celu zwiększenia całkowitej aktywności LH dodano ludzką gonadotropinę kosmówkową (ang. human chorionic gonadotrophin, hCG), uzyskiwaną z moczu kobiet w ciąży.

Kupujący Mensinorm, 75 IU,prosz.rozp.d/sp.r.d/wst,1fiol+1amp-strz.
Kupowali również