Metformax 1000 1000 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Irl,60szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Metformax 1000 1000 mg, tabl.powl.,(i.rów),Delf,Irl,60szt

14,61

Kupujący Metformax 1000, 1000 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Irl,60szt
Kupowali również