Metformax SR 1000 1000 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Metformax SR 1000 1000 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt

14,56

Kupujący Metformax SR 1000, 1000 mg, tabl.o przedł.uwaln., 30 szt
Kupowali również