Metmin 50 mcg/dawkę, aer.do nosa, 60 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Metmin 50 mcg/dawkę, aer.do nosa, 60 dawek

19,98

Kupujący Metmin, 50 mcg/dawkę, aer.do nosa, 60 dawek
Kupowali również