Metronidazol Polpharma 500 mg, tabletki, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Metronidazol Polpharma 500 mg, tabletki, 28 szt.

77,25

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Metronidazol Polpharma jest wskazany w: Leczeniu zakażeń bakteriami beztlenowymi z rodzaju Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, Eubacterium, ziarniaki beztlenowe i Gardnerella vaginalis, a także pierwotniakami Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia i Balantidium; zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym wywołanym bakteriami beztlenowymi, szczególnie gatunkami z rodzaju Bacteroides i Streptococcus; leczeniu zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, ropień mózgu, zapalenie płuc, zapalenie szpiku, gorączka połogowa, ropień w obrębie miednicy mniejszej, zapalenie przymacicza, zakażenia ran po zabiegach chirurgicznych); rzęsistkowicu układu moczowo-płciowego zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn; bakteryjnym zapaleniu pochwy; pełzakowicu (ameboza); giardiazu (lamblioza); ostrym wrzodziejącym zapaleniu dziąseł; ostrym zakażeniu okołozębowym; owrzodzeniu kończyn dolnych i odleżyn (zakażenia bakteriami beztlenowymi).

Lek Metronidazol Polpharma ma działanie przeciwpierwotniakowe i przeciwbakteryjne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): - zaburzenia psychotyczne, w tym stany splątania i omamy; - encefalopatia (zaburzenia mózgu, np. stany splątania, gorączka, ból głowy, omamy, porażenie, wrażliwość na światło, zaburzenia widzenia i ruchu, sztywność karku) i podostry zespół móżdżkowy (np. zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu, oczopląs i drżenie), mogące ustąpić po przerwaniu przyjmowania leku; - senność, zawroty głowy, drgawki, bóle głowy; - zaburzenia widzenia, takie jak podwójne widzenie i krótkowzroczność, w większości przypadków przemijające; - zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfatazy zasadowej), zapalenie wątroby, uszkodzenie komórek wątroby, żółtaczka i zapalenie trzustki, ustępujące po przerwaniu przyjmowania leku; u pacjentów leczonych metronidazolem w połączeniu z innymi antybiotykami notowano przypadki niewydolności wątroby z koniecznością przeszczepienia narządu; - wysypka, wykwity krostkowe, świąd, zaczerwienienie; - bóle mięśni, bóle stawów; - ciemniejsze zabarwienie moczu spowodowane obecnością dobrze rozpuszczalnych w wodzie barwników, powstających w wyniku przemian metronidazolu.

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu oraz w pierwszym trymestrze ciąży.

Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta występuje lub występowały w przeszłości: czynna lub przewlekła choroba ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (mózgu, rdzenia kręgowego lub nerwów); wystąpiły zaburzenia neurologiczne (drętwienie, mrowienie kończyn, zawroty głowy, niezborność ruchów lub drgawki); ciężkie uszkodzenia wątroby lub nerek; znaczne nieprawidłowości w obrazie krwi i wzorze odsetkowym. W razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, pacjent taki powinien pozostawać pod kontrolą lekarza. W czasie leczenia lekarz powinien kontrolować obraz krwi, szczególnie liczbę leukocytów (białe krwinki). Jeśli lek stosuje się dłużej niż przez 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

Lek może powodować ciemniejsze zabarwienie moczu.

Metronidazol nie wykazuje bezpośredniego działania bakteriobójczego w stosunku do bakterii tlenowych i względnych beztlenowców.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent przyjmuje: doustne leki przeciwzakrzepowe (np. acenokumarol, warfaryna); amiodaron (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca); soli litu, haloperydol, pimozyd, tiorydazyny, mezorydazyny (leki stosowane w chorobach psychicznych); donepezil (lek stosowany w leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera); terfenadyne i astemizolu (leki przeciwalergiczne); disulfiram (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu); leki zwiększające aktywność enzymów wątrobowych (np. fenytoina, fenobarbital); leki zmniejszające aktywność enzymów wątrobowych (np. cymetydyna); cyzapryd (lek stosowany w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego); niektórych antybiotyków (takich jak cyprofloksacyna, lewofloksacyna, sparfloksacyna, erytromycyna, klarytromycyna); meflokiny (lek przeciwmalaryczny); ketokonazolu (lek przeciwgrzybiczy); 5-fluorouracylu, busulfanu, tamoksyfenu (leki stosowane w leczeniu nowotworów);  cyklosporyne (lek stosowany u pacjentów po przeszczepach).

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek jest przeciwwskazany w pierwszym trymestrze ciąży. W drugim i trzecim trymestrze ciąży o stosowaniu leku decyduje lekarz. 

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie. Tabletki można rozkruszyć, aby ułatwić podawanie dzieciom.

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie dla pacjenta.

Substancją czynną leku jest Metronidazolum.

Każda tabletka zawiera 500 mg metronidazolu (Metronidazolum).

Substancje pomocnicze: skrobia ziemniaczana, żelatyna, glukoza ciekła, magnezu stearynian.

Kupujący Metronidazol Polpharma, 500 mg, tabl., 28 szt
Kupowali również