Midiana (0,03 mg+3 mg), tabl.powl.,(i.rów),Delf,Port,21szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Midiana (0,03 mg+3 mg), tabl.powl.,(i.rów),Delf,Port,21szt

23,98

Kupujący Midiana, 3 mg + 0,03 mg, tabl.powl.,(i.row),Delf,Port, 21szt
Kupowali również