Milgamma 100 Drażetki, 100 mg + 100 mg, 30 sztuk


Zdjęcie podglądowe recepty

Milgamma 100 Drażetki, 100 mg + 100 mg, 30 sztuk

Milgamma 100 to lek w postaci drażetek stosowany w leczeniu chorób i zaburzeń ze strony układu nerwowego wywołanych potwierdzonym niedoborem witaminy B1 i B6. Długotrwałe niewystarczające dostarczanie wymienionych witamin w codziennej diecie lub niektóre choroby mogą spowodować niedobory witamin B1 i B6, co może skutkować dolegliwościami bólowymi i zaburzeniami czucia, przede wszystkim w obrębie stóp. Lek Milgamma 100 zawiera w swoim składzie benfotiaminę, czyli rozpuszczalną w tłuszczach postać witaminy B1 oraz pirydoksyny chlorowodorek, czyli witaminę B6.

42,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Wskazaniem do stosowania leku Milgamma 100 jest leczenie chorób układu nerwowego (ogólnoustrojowe choroby neurologiczne) wywołanych udokumentowanym niedoborem witaminy B1 i B6.
Tiamina i pirydoksyna (witaminy B1 i B6) są niezbędnymi składnikami odżywczymi organizmu. Długotrwałe niedostateczne spożycie tych witamin z żywnością lub niektóre choroby mogą wywołać ciężkie objawy niedoboru, z zaburzeniami układu nerwowego. Skutkiem mogą być bóle i zaburzenia czucia, przede wszystkim w obrębie stóp. Milgamma 100 jest lekiem zawierającym dwie witaminy z grupy B: benfotiaminę (rozpuszczalną w tłuszczach postać witaminy B1) oraz pirydoksyny chlorowodorek (witaminę B6), dzięki czemu uzupełnia ich niedobory w organizmie. Ponieważ benfotiamina rozpuszcza się w tłuszczach, jest dobrze przyswajana przez organizm ludzki. Po wchłonięciu w jelicie benfotiamina przekształcana jest w czynną witaminę B1 (tiaminę). Jak każdy lek, Milgamma 100 może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane podczas leczenia lekiem Milgamma 100 występują rzadko. Obserwowano następujące działania niepożądane: • zaburzenia układu immunologicznego. Bardzo rzadko (rzadziej niż 1/10 000): reakcje nadwrażliwości, takie jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości). • zaburzenia układu nerwowego. Rzadko (rzadziej niż 1/1000; częściej lub równo 1/10 000): neuropatie obwodowe (objawy dotyczące nerwów, jak drętwienie dłoni lub stóp). • zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Bardzo rzadko (<1/10 000): w badaniach klinicznych, udokumentowano pojedyncze przypadki zaburzeń żołądkowo-jelitowych jak nudności i inne dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Jednak ich częstość występowania nie różniła się znacząco od grupy placebo. Związek przyczynowy z przyjmowaniem witaminy B1 i B6 nie jest jeszcze wystarczająco wyjaśniony i może być zależny od dawki.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Milgamma 100 jest uczulenie (nadwrażliwość) na tiaminę, pirydoksyny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku. W przypadkach reakcji nadwrażliwości, takich jak wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, reakcje anafilaktyczne (ostre reakcje nadwrażliwości), należy przerwać stosowanie leku. W razie konieczności lekarz prowadzący zastosuje odpowiednie leczenie. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, gdyż mogą one wchodzić w interakcje z lekiem Milgamma 100. Należy powiadomić lekarza prowadzącego o zajściu w ciążę. Podczas ciąży lek Milgamma 100 może być stosowany jedynie w przypadku, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Podczas ciąży zalecana dzienna dawka witaminy B1 wynosi około 1,4 - 1,6 mg, a witaminy B6 2,4 - 2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy B1 lub B6, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone. W okresie karmienia piersią zalecana dzienna dawka witaminy B1 wynosi około 1,4 -1,6 mg a witaminy B6 2,4 - 2,6 mg. Dawki te mogą być zwiększone jedynie w przypadku stwierdzonego niedoboru witaminy B1 lub B6, ponieważ bezpieczeństwo stosowania wyższych niż zalecane dawek nie zostało potwierdzone. Witaminy B1 i B6 przenikają do mleka kobiecego. Duże dawki witaminy B6, mogą hamować wytwarzanie mleka. Należy powiadomić lekarza prowadzącego o karmieniu piersią. Lekarz podejmie decyzję o stosowaniu leku Milgamma 100 po przeanalizowaniu korzyści dla matki i możliwego ryzyka. Lek Milgamma 100 należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (2 - 25°C). Chronić przed światłem. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Lek Milgamma 100 należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj stosowana dawka leku Milgamma 100 to 1 drażetka 1 do 3 razy dziennie. Lek należy przyjmować popijając szklanką wody. Po czterech tygodniach leczenia lekarz powinien zadecydować czy konieczne jest dalsze przyjmowanie leku. Lek Milgamma 100 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Substancjami czynnymi leku Milgamma 100 są benfotiamina (100 mg) i pirydoksyny chlorowodorek (100 mg). Pozostałe składniki to: krzemu dwutlenek, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza sodowa, powidon K 30, talk, guma arabska, glicerydy usieciowane, skrobia kukurydziana, tytanu dwutlenek, makrogol 6000, glicerol 85%, polisorbat 80, wosk Montana, szelak, sacharoza, wapnia węglan.

Kupujący Milgamma 100,100 mg+100 mg, draz., 30 szt,bl(2x15)
Kupowali również