Milukante 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Milukante 4 mg, tabletki do rozgryzania i żucia, 28 szt.

15,46

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

  • Leczenie pacjentów, u których astma nie jest w wystarczającym stopniu kontrolowana za pomocą dotychczasowego leczenia i wymagają oni dodatkowego leczenia. 
  • Zapobieganie występowaniu objawów astmy wywołanych przez wysiłek fizyczny.
  • Jako leczenie alternatywne u dzieci w wieku od 2 do 14 lat, które nie są w stanie stosować aerozoli zawierających kortykosteroidy.

Przeciwzapalne, przeciwastmatyczne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: ból brzucha, ból głowy, nadmierne pragnienie. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości.
 
Lek Milukante na ogół nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano występowanie zawrotów głowy i senności, które mogą mieć wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn.

Gdy masz nadwrażliwość na motelukast lub jakąkolwiek substancję pomocniczą, fenyloketonurię (tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg i 5 mg zawierają źródło fenyloalaniny).
 
Gdy przyjmujesz fenobarbital, fenytoinę, ryfampicynę. Ponadto należy poinfromować lekarza o wszystkich ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
 
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Brak wystarczających danych odnośnie bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku w ciąży i okresie karmienia piersią.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Tabletki do rozgryzania i żucia 4 mg i 5 mg należy przyjmować 1 godzinę przed jedzeniem lub 2 godziny po jedzeniu. Lek należy przyjmować wieczorem.
 
Uwaga! Uwaga preparat nie jest przeznaczony do leczenia nagłych napadów duszności.
 
Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego.
 
Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem.
 
Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.
 
Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Jedna tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4 mg montelukastu w postaci montelukastu sodowego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 4,8 mg aspartamu (E 951). Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 104,51 mg mannitolu (E 421).

Kupujący Milukante, 4 mg, tabl.do rozgr,zucia, 28 szt,bl(4x7)
Kupowali również