Milurit 300 mg Tabletki, 300 mg, 20 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Milurit 300 mg Tabletki, 300 mg, 20 sztuk

Milurit 300 mg to lek w postaci tabletek stosowany długofalowo w profilaktyce dny moczanowej oraz w innych stanach związanych z nadmiarem kwasu moczowego w organizmie, takich jak kamienie nerkowe i inne choroby nerek. Preparat Milurit znajduje zastosowanie również w okresie, w którym pacjent otrzymuje leczenie z powodu nowotworu lub ma zaburzenia czynności niektórych enzymów. Za efektywne działanie leku odpowiada allopurynol, substancja czynna należąca do inhibitorów enzymów, skutecznych w kontrolowaniu tempa niektórych zmian zachodzących w organizmie.

14,94

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Wskazaniem do stosowania leku Milurit 300 mg jest konieczność zmniejszenia wytwarzania moczanów/kwasu moczowego w chorobach, w których ich odkładanie już nastąpiło (np. dnawe zapalenie stawów, guzki dnawe, kamica nerkowa) lub w stanach klinicznych, w których istnieje takie ryzyko np. leczenie nowotworów potencjalnie prowadzące do ostrej nefropatii moczanowej). Główne stany kliniczne, w których może nastąpić odkładanie moczanów/kwasu moczowego to: • dna moczanowa, • kamica moczanowa, • ostra nefropatia moczanowa, • choroby nowotworowe i zespoły mieloproliferacyjne z szybkim obrotem komórkowym, w których zwiększone stężenie moczanów występuje samoistnie lub jest wywołane leczeniem cytotoksycznym. Zaburzenia czynności niektórych enzymów prowadzące do nadprodukcji moczanów, np.: fosforybozylotransferazy hipoksantynowo-guaninowej (np. zespół LeschaNyhana); glukozo-6-fosfatazy (np. choroba spichrzeniowa glikogenu); syntetazy fosforybozylopirofosforanowej; amidotransferazy fosforybozylopirofosforanowej; fosforybozylotransferazy adeninowej. Milurit jest zalecany w leczeniu kamicy nerkowej z 2,8-dihydroksyadeninowymi (2,8-DHA) kamieniami nerkowymi, powstałymi w wyniku zmniejszonej aktywności fosforybozylotransferazy adeninowej. Milurit jest również wskazany w leczeniu nawracającej kamicy nerkowej, z kamieniami nerkowymi о mieszanym składzie wapniowo-szczawianowym, z towarzyszącą hiperurykozurią w przypadku gdy próby leczenia dietą, płynami i innymi sposobami okazały się nieskuteczne.
Skuteczność działania lek Milurit 300 mg zawdzięcza substancji czynnej o nazwie allopurynol. Allopurynol należy do grupy leków nazywanych inhibitorami enzymów. Substancje te są skuteczne w kontrolowaniu tempa niektórych zmian zachodzących w organizmie. Allopurynol jest inhibitorem oksydazy ksantynowej. Allopurynol i jego główny metabolit oksypurynol zmniejszają stężenie kwasu moczowego w osoczu i moczu poprzez hamowanie oksydazy ksantynowej, enzymu katalizującego utlenianie hipoksantyny do ksantyny i ksantyny do kwasu moczowego. Poza hamowaniem katabolizmu puryn, u niektórych, choć nie u wszystkich pacjentów z hiperurykemią zmniejszeniu ulega biosynteza puryn de novo dzięki hamowaniu na drodze sprzężenia zwrotnego fosforybozylotransferazy hipoksantyno-guaninowej. Inne metabolity allopurynolu są to: rybozyd allopurynolu i 7-rybozyd oksypurynolu. Jak każdy lek, Milurit 300 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, związane ze stosowaniem leku Milurit, występują rzadko w populacji leczonych pacjentów i w większości przypadków mają niewielkie nasilenie. Częstość występowania działań niepożądanych zwiększa się w przypadkach współistniejącej choroby nerek i (lub) wątroby. Opisywano przypadki potencjalnie zagrażającej wysypki skórnej (zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Jeśli w czasie przyjmowania leku Milurit u pacjenta wystąpi którekolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób) reakcje alergiczne. Objawami mogą być: • wysypka skórna, złuszczanie się skóry, owrzodzenie warg i jamy ustnej, • obrzęk twarzy, rąk, ust, języka lub gardła, • trudności w połykaniu lub oddychaniu, • bardzo rzadko nagły świszczący oddech, kołatanie serca lub ucisk w klatce piersiowej i zapaść. Nie należy przyjmować więcej tabletek, o ile lekarz nie powiedział pacjentowi, że ma to zrobić. Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 osób): • gorączka i dreszcze, bóle głowy, bóle mięśni (objawy grypopodobne) i ogólnie złe samopoczucie; • zmiany skórne, na przykład owrzodzenia jamy ustnej, gardła, nosa, narządów płciowych i zapalenie spojówek (czerwone i opuchnięte oczy), rozlane pęcherze lub złuszczanie naskórka; • ciężkie reakcje nadwrażliwości z gorączką, wysypką skórną, bólami stawów i nieprawidłowymi wynikami badań krwi i badań czynności wątroby (mogą to być objawy wielonarządowej nadwrażliwości). Bardzo rzadko (mogą występować u 1 na 10 000 osób): • ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła; • ciężka, mogąca zagrażać życiu reakcja alergiczna. Inne możliwe działania niepożądane: Często (mogą występować do 1 na 10 osób): • wysypka; • zwiększone stężenie TSH (hormonu kontrolującego funkcję tarczycy) we krwi. Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 osób): • nudności, wymioty i biegunka; • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 osób): • bóle stawów lub bolesne obrzmienie w okolicach pachwin, pach lub szyi; • żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu); • zaburzenia wątroby, takie jak zapalenie wątroby; • choroby nerek; • powstawanie kamieni w drogach moczowych, objawy mogą obejmować obecność krwi w moczu oraz ból brzucha, boku lub pachwiny. Bardzo rzadko (mogą występować do 1 na 10.000 osób): • czasami allopurynol w postaci tabletek może wpływać na krew, co może się objawiać jako łatwiejsze niż zwykle powstawanie siniaków lub może wystąpić ból gardła bądź też inne objawy zakażenia. Objawy te występują zwykle u osób, które mają problemy z wątrobą lub nerkami. Należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi. Milurit może mieć wpływ na węzły chłonne; • wysoka temperatura; • krew w moczu, niewydolność nerek; • wymioty krwią; • duże stężenie tłuszczów we krwi; • ogólne złe samopoczucie; • osłabienie, drętwienie dłoni lub stóp, brak równowagi, mrowienie, niezdolność do ruchów mięśni (porażenie) lub utrata świadomości; • bóle głowy, zawroty głowy, senność lub zaburzenia widzenia; • ból w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie tętnicze lub wolne tętno; • niepłodność u mężczyzn lub niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji; • powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet; • zmiana rytmu wypróżnień, obecność tłuszczu w kale; • zaburzenia smaku; • zaćma (zmętnienie soczewki oka), choroba plamki żółtej oka; • wypadanie lub zmiana koloru włosów; • drgawki; • depresja; • zatrzymanie płynów prowadzące do obrzęków, szczególnie wokół kostek; • wzmożone pragnienie, zmęczenie, utrata wagi ciała (mogą to być objawy cukrzycy). Lekarz może zalecić badanie stężenia cukru we krwi, aby ustalić czy taka jest przyczyna; • czyraki (czyraczność, niewielkie tkliwe czerwone guzki na skórze); • bóle mięśni. Częstość nieznana (nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych ): • bóle brzucha.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Milurit 300 mg jest uczulenie na allopurynol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. W razie wystąpienia wysypki lub objawów skórnych należy przerwać stosowanie leku Milurit, zasięgnąć pilnie porady lekarza i poinformować go o przyjmowaniu tego leku. Jeśli podczas stosowania leku Milurit u pacjenta wystąpią ciężkie wysypki skórne, zespół nadwrażliwości, zespół Stevensa Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka nie wolno ponownie rozpoczynać leczenia lekiem Milurit. Przed rozpoczęciem stosowania leku Milurit należy omówić to z lekarzem. Szczególna ostrożność i ścisła kontrola lekarska może być konieczna jeśli: • pacjent należy do grupy etnicznej Han z Chin lub pochodzi z Korei, • pacjent ma chorobę wątroby lub nerek. Lekarz może zalecić przyjmowanie mniejszej dawki lub przyjmowanie leku rzadziej niż codziennie. Będzie też dokładniej obserwował pacjenta, • pacjent ma chorobę serca lub wysokie ciśnienie tętnicze i przyjmuje leki moczopędne i (lub) leki obniżające ciśnienie krwi nazywane inhibitorami ACE, • aktualnie występuje napad dny, • pacjent lub jego bliski krewny ma hemochromatozę (rzadko występująca choroba cechująca się nieprawidłowo dużym wchłanianiem żelaza z przewodu pokarmowego, co prowadzi do nadmiernego magazynowania żelaza, szczególnie w wątrobie), • pacjent ma chorobę tarczycy, • pacjent jest leczony azatiopryną (lekiem stosowanym w celu osłabienia odpowiedzi immunologicznej - immunosupresyjnym), merkaptopuryną (lekiem stosowanym w białaczkach). Dzieci i młodzież poniżej 15 lat nie powinny stosować leku Milurit, z wyjątkiem przypadków niektórych nowotworów (szczególnie białaczek), lub w leczeniu pewnych zaburzeń enzymatycznych, takich jak zespół Lescha-Nyhana. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków sprzedawanych bez recepty, w tym leków ziołowych. Jest to konieczne, ponieważ Milurit może wpływać na działanie innych leków. Również inne leki mogą wpływać na działanie leku Milurit. Bezpieczeństwo stosowania leku Milurit 300 mg podczas ciąży nie jest wystarczająco udokumentowane. Milurit może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy nie ma bezpieczniejszej alternatywy, a sama choroba niesie za sobą ryzyko dla matki lub nienarodzonego dziecka. Allopurynol jest wydzielany z mlekiem kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania allopurynolu podczas karmienia piersią. Lek Milurit 300 mg należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu.
Lek Milurit należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Milurit należy przyjmować raz na dobę po posiłku. Tak długo, jak pacjent będzie przyjmował ten lek, powinien pić dużo płynów (2-3 litry na dobę). Jeśli dawka dobowa przekracza 300 mg i u pacjenta występują objawy niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego takie jak nudności i wymioty. Aby zmniejszyć te działania, lekarz może przepisać allopurynol w dawkach podzielonych Dawkowanie zawsze powinno być ustalane indywidualnie przez lekarza. Może wystąpić senność, zawroty głowy lub zaburzenia koordynacji. Jeśli takie objawy wystąpią, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych. Zalecana dawka początkowa u dorosłych wynosi 100 mg raz na dobę. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę, jeśli stężenie moczanów w surowicy w odpowiedzi na lek jest niezadowalające. Zalecane dawki podtrzymujące wynoszą: 100 do 200 mg na dobę w stanach łagodnych, 300 do 600 mg na dobę w stanach o umiarkowanym nasileniu i 700 do 900 mg na dobę w stanach ciężkich. Jeśli potrzebne jest ustalenie dawki w mg/kg masy ciała, należy stosować dawkę 2 do 10 mg/kg masy ciała/dobę. We wczesnym okresie leczenia lekarz może przepisać lek przeciwzapalny lub kolchicynę do stosowania przez co najmniej miesiąc w celu zapobiegania wystąpieniu ataków dnawego zapalenia stawów. U dzieci w wieku poniżej 15 lat lek Milurit stosuje się w dawkach 10 do 20 mg/kg masy ciała na dobę, do maksymalnej dawki 400 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych. Stosowanie leku u dzieci jest rzadko wskazane, z wyjątkiem chorób nowotworowych (szczególnie białaczki) i niektórych zaburzeń enzymatycznych, takich jak zespół Lescha-Nyhama. U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lekarz zaleci najmniejszą dawkę leku Milurit, jaka będzie najlepiej kontrolować objawy.
Substancją czynną leku Milurit 300 mg jest allopurynol. Każda tabletka zawiera 300 mg allopurynolu. Pozostałe składniki to: mikrokrystaliczna celuloza, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Kupujący Milurit, 300 mg, tabl., 30 szt
Kupowali również