Mirena 20 mcg/24h,syst.terap.domac,(i.rów),InPh,Grec,1szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Mirena 20 mcg/24h,syst.terap.domac,(i.rów),InPh,Grec,1szt

626,36

Kupujący Mirena, 20 mcg/24h,syst.terap.domac,(i.row),InPh,Grec,1szt
Kupowali również