Mizodin Tabletki, 250 mg, 60 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Mizodin Tabletki, 250 mg, 60 szt.

23,54

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Lek jest wskazany w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwdrgawkowymi w napadach padaczkowych uogólnionych toniczno-klonicznych (grand mal), nocnych mioklonicznych, częściowych złożonych (psychomotorycznych) i częściowych prostych.

Przeciwdrgawkowe.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występują: senność, apatia, zaburzenia widzenia, oczopląs i nudności. Nieczęsto obserwowano: ból i zawroty głowy, wymioty, reakcje alergiczne, zmiany skórne. Po długotrwałym stosowaniu leku może rozwinąć się tolerancja, uzależnienie i wystąpić mogą reakcje odstawienne po nagłym odstawieniu leku.

W czasie stosowania leku należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Gdy masz nadwrażliwość na prymidon, barbiturany lub pozostałe składniki preparatu.

Gdy cierpisz na ostrą przerywaną porfirię, rozedmę płuc, schorzenia wątroby lub nerek, hiperkinezę, zaburzenia czynności układu oddechowego.

Gdy przyjmujesz leki nasenne, uspokajające, przeciwhistaminowe działające uspokajająco, opioidowe leki przeciwbólowe, kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, kortykotropinę, doustne środki antykoncepcyjne zawierające estrogen, leki przeciwdepresyjne (m.in. z grupy inhibitorów monoaminooksydazy - furazolidon, prokarbazyna, selegilina), karbamezepinę, ziele dziurawca.

Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.

Nie należy nagle przerywać podawania preparatu. W razie zakończenia leczenia lub zamiany leku na inny, dawki należy zmniejszać stopniowo, w miarę potrzeby wprowadzając równocześnie preparat zamienny. Podczas długotrwałej terapii prymidonem może być wskazane uzupełnianie niedoboru witaminy D.

Podczas stosowania leku nie wolno spożywać alkoholu.

Jedna tabletka zawiera 250 mg prymidonu (Primidonum).

Kupujący Mizodin, 250 mg, tabl., 60 szt
Kupowali również