Mobemid Tabletki powlekane, 150 mg, 30 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Mobemid Tabletki powlekane, 150 mg, 30 szt.

18,10

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Leczenie zaburzeń depresyjnych i fobii społecznej.

Przeciwdepresyjne.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia snu, niepokój, pobudzenie ruchowe, drażliwość, ból i zawroty głowy, zaburzenia czucia, uczucie suchości w jamie ustnej, zaburzenia widzenia, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, pieczenie przełyku, biegunka, zaparcia), skórne reakcje alergiczne (wysypka, świąd pokrzywka, rumień). Rzadko obserwuje się zaburzenia świadomości, które ustępują szybko po zaprzestaniu podawania leku. W początkowym okresie leczenia należy zachować ostrożność przy prowadzeniu pojazdów.

Gdy masz nadwrażliwość na moklobemid, nadczynność tarczycy, miewasz myśli samobójcze.

Gdy przyjmujesz selegilinę, klomipraminę,  petydynę,  preparaty zawierające dekstrometorfan, narkotyczne leki przeciwbólowe.

Jeśli jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także gdy karmisz piersią. W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Lekarz musi rozważyć ryzyko ewentualnego oddziaływania leku na dziecko i korzyści z leczenia prowadzonego w okresie karmienia piersią.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość przyjmowania preparatu ustala lekarz.

Zalecane jest przyjmowanie leku po posiłkach w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa interakcji z tyraminą. Do produktów o dużej zawartości tyraminy należą: ryby wędzone, niektóre gatunki sera, czekolada, wino, piwo, produkty drożdżowe, soja. Podczas leczenia należy unikać tych pokarmów. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz. Nie stosować u dzieci.
 

Jedna tabletka zawiera 150 mg moklobemidu (Moclobemidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Jedna tabletka zawiera 148 mg laktozy jednowodnej.

Kupujący Mobemid, 150 mg, tabl.powl., 30 szt,bl(2x15)
Kupowali również