Moloxin 400 mg, tabletki powlekane, 7 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Moloxin 400 mg, tabletki powlekane, 7 szt

27,45

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Moloxin stosuje się u pacjentów w wieku 18 lat i starszych w leczeniu zakażeń bakteryjnych, jeżeli są wywołane przez bakterie wrażliwe na moksyfloksacynę. Moloxin można stosować do leczenia tych zakażeń tylko wówczas, gdy zastosowanie zwykle podawanych antybiotyków nie jest możliwe lub jeśli były one nieskuteczne: zapalenie zatok;nagłe zaostrzenie przewlekłego zapalenia dróg oddechowych lub zapalenie płuc, kiedy do zakażenia nie doszło w szpitalu (oprócz ciężkich przypadków); lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażeń górnego odcinka dróg rodnych (zapalenie narządów miednicy mniejszej) w tym zakażenia jajowodów oraz zakażenia błony śluzowej macicy – leczenie wspomagające.
bakteriobójcze Możliwe działania niepożądane: często: zakażenia wywołane przez oporne bakterie lub grzyby, np. pleśniawki w jamie ustnej i pochwie wywołane przez Candida(kandydoza), ból głowy, zawroty głowy, pochodzenia ośrodkowego, zaburzenia rytmu serca (widoczne w EKG) u pacjentów z małym stężeniem potasu we krwi, nudności, wymioty, ból żołądka i brzucha, biegunka, zwiększenie we krwi aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz); niezbyt często: reakcja alergiczna, mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość), mała liczba białych krwinek, mała liczba niektórych krwinek białych (neutrofilów), zmniejszenie lub zwiększenie liczby niektórych krwinek potrzebnych do krzepnięcia krwi, zwiększenie liczby niektórych białych krwinek (eozynofilów), zmniejszenie krzepliwości krwi, zwiększone stężenie tłuszczów we krwi, uczucie lęku, niepokoju, zwłaszcza ruchowego lub pobudzenia, uczucie mrowienia i (lub) drętwienia, zaburzenia smaku (w bardzo rzadkich przypadkach utrata smaku), splątanie i dezorientacja, problemy ze snem (np. bezsenność lub senność), drżenie, zawroty głowy (uczucie wirowania lub spadania), problemy ze wzrokiem (w tym podwójne lub niewyraźne widzenie), zaburzenia rytmu serca (widoczne w EKG), kołatanie serca, nieregularna i szybka czynność serca, ciężkie zaburzenia rytmu serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) (rozszerzenie naczyń krwionośnych (uderzenia gorąca), problemy z oddychaniem (w tym stany astmatyczne), zmniejszony apetyt i przyjmowanie pokarmów, wiatry i zaparcia, dolegliwości żołądkowo - jelitowe (niestrawność lub zgaga), zapalenie błony śluzowej żołądka, zwiększenie we krwi aktywności enzymu trawiennego (amylazy), zaburzenia czynności wątroby, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie we krwi aktywności pewnego enzymu wątrobowego, świąd, wysypka, pokrzywka, sucha skóra, ból stawów, ból mięśni , odwodnienie, złe samopoczucie, nadmierne pocenie się; rzadkie : ciężka, gwałtowna reakcja alergiczna, ciężka biegunka z domieszką krwi i (lub) śluzu, żółtaczka (zażółcenie białkówek oczu lub skóry), zapalenie wątroby, ból i obrzęk ścięgien (zapalenie ścięgien), zwiększenie stężenia cukru we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, chwiejność emocjonalna, depresja, omamy, zaburzenia czucia skórnego, zaburzenia węchu (w tym utrata węchu), niezwykłe sny, zaburzenia równowagi i zła koordynacja ruchowa (z powodu zawrotów głowy), drgawki, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, częściowa lub całkowita utrata pamięci, problemy związane z układem nerwowym, dzwonienie lub hałas w uszach (szumy uszne), zaburzenia słuchu,w tym głuchota (zazwyczaj przemijająca), zaburzenia rytmu serca, omdlenia, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi, trudności w połykaniu, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, kurcze lub drżenie mięśni, osłabienie siły mięśniowej, problemy z nerkami obrzęk (dłoni, stóp, kostek, warg lub gardła).
Moloxin może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, nagłą, przemijającą utratę wzroku lub może spowodować krótkotrwałe omdlenie. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn
Jeśli masz uczulenie na moksyfloksacynę, inne leki z grupy chinolonów lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli w przeszłości występowały problemy ze ścięgnami w związku z leczeniem innymi lekami z grupy chinolonów. Jeśli występują wrodzone lub nabyte: jakikolwiek stany związane z nieprawidłowym rytmem serca (widoczne w EKG zapisie czynności elektrycznej serca), zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza zmniejszone stężenie potasu lub magnezu we krwi), bardzo wolna czynność serca (bradykardia), osłabienie pracy serca (niewydolność serca), stwierdzone w przeszłości zaburzenia rytmu serca (arytmie). Jeśli występuje ciężka choroba wątroby lub aktywność enzymów wątrobowych.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które planujesz przyjmować. W razie stosowania leku Moloxin z innymi lekami wpływającymi na czynność serca występuje zwiększone ryzyko zaburzeń rytmu serca. Z tego powodu nie należy stosować leku Moloxin jednocześnie z następującymi lekami: leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna,dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid); leki przeciwpsychotyczne (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol,sultopryd); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; niektóre leki stosowane w zakażeniach (np.sakwinawir, sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna); niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna); inne leki (np. cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl i difemanil).
Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leków, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (np. niektóreleki moczopędne, niektóre leki przeczyszczające i lewatywy [w dużych
dawkach] lub glikokortykosteroidy [leki przeciwzapalne], amfotercyna B) lub spowalniać szybkość bicia serca, ponieważ może to zwiększać ryzyko poważnych zaburzeń rytmu serca
podczas przyjmowania leku Moloxin.
Leki zawierające magnez lub glin (takie, jak leki zobojętniające sok żołądkowy stosowane w zaburzeniach trawienia), leki zawierające żelazo lub cynk, leki zawierające dydanozynę oraz leki zawierające sukralfat (stosowane w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych) mogą osłabiać działanie leku Moloxin. Z tego powodu należy zachować 6-godzinny odstęp między przyjmowaniem leku Moloxin oraz tych leków. Jednoczesne podanie leku zawierającego węgiel i leku Moloxin osłabia działanie leku Moloxin. Dlatego też nie zaleca się jednoczesnego stosowania obu leków.
W razie jednoczesnego przyjmowania doustnych leków przeciwzakrzepowych (np.warfaryny) lekarz może zlecić badania czasu krzepnięcia krwi.
Jeśli jesteś w ciąży lub ją podejrzewasz oraz gdy karmisz piersią.
Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Tabletki leku Moloxin stosuje się doustnie. Tabletkę należy połknąć w całości (aby zamaskować gorzki smak) popijając dużą ilością płynu. Moloxin można przyjmować niezależnie od posiłków. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze dnia.
Tego leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
moksyfloksacyna

Kupujący Moloxin, 400 mg, tabl.powl., 7 szt
Kupowali również