Monural 3 g,gran.d/sp.r.dou(i.rów)Delf,Rum,1sasz, a 8g


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Monural 3 g,gran.d/sp.r.dou(i.rów)Delf,Rum,1sasz, a 8g

16,64

Kupujący Monural, 3 g,gran.d/sp.r.dou(i.rów)Delf,Hiszp,1sasz.
Kupowali również