Mounjaro 5 mg/0,5 ml, roztw.do wstrz., 1 fiol


Zdjęcie podglądowe recepty

Mounjaro 5 mg/0,5 ml, roztw.do wstrz., 1 fiol

Lek Mounjaro zawiera substancję czynną o nazwie tirzepatyd i stosowany jest w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi u osób z cukrzycą typu 2. Lek Mounjaro może być również stosowany w leczeniu osób dorosłych z otyłością lub nadwagą, wpływa on na kontrolę apetytu, co może ułatwić spożywanie mniejszej ilości pokarmu i zmniejszenie masy ciała.

290,49

Lek Mounjaro jest wskazany:
W leczeniu cukrzycy typu 2 jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych: w monoterapii, gdy stosowanie metforminy uważa się za niewłaściwe z powodu nietolerancji lub przeciwwskazań; w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy.
W kontroli masy ciała: jako uzupełnienie diety o obniżonej wartości kalorycznej i zwiększonej aktywności fizycznej w celu kontroli masy ciała, w tym utraty i utrzymania masy ciała, u osób dorosłych z początkowym wskaźnikiem masy ciała (BMI) wynoszącym: ≥30 kg/m2 (otyłość) lub od ≥27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga) z współistniejącą co najmniej jedną chorobą związaną z nieprawidłową masą ciała (np. nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny, choroba układu sercowo-naczyniowego, stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2).

Lek Mounjaro obniża stężenie glukozy we krwi. Lek Mounjaro wpływa również na kontrolę apetytu, co może ułatwić spożywanie mniejszej ilości pokarmu i zmniejszenie masy ciała.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Substancją czynną leku jest tirzepatyd.

Mounjaro 5 mg roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu półautomatycznym napełnionym: Każdy wstrzykiwacz półautomatyczny napełniony zawiera 5 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.

Mounjaro 5 mg roztwór do wstrzykiwań w fiolce: Każda fiolka zawiera 5 mg tirzepatydu w 0,5 ml roztworu.

Substancje pomocnicze: sodu fosforan dwuzasadowy siedmiowodny; sodu chlorek; kwas chlorowodorowy stężony i sodu wodorotlenek (do regulacji pH); woda do wstrzykiwań.

Kupujący Mounjaro, 5 mg/0,5 ml, roztw.do wstrz., 1 fiol
Kupowali również