Moviprep Proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 1 zestaw


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Moviprep Proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 1 zestaw

48,89

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Kupujący Moviprep, prosz.d/sp.roztw.doust, 1 zestaw
Kupowali również