Mozarin 20 mg Tabletki powlekane, 28 szt.


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Mozarin 20 mg Tabletki powlekane, 28 szt.

69,69

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych. Leczenie zespołu lęku napadowego z agorafobią (lękiem społecznym) lub bez niej.

Działanie leku Mozarin związane jest z wpływaniem na układ serotoninergiczny w mózgu. Esitalopram powoduje zwiększanie stężenia serotoniny, przez blokowanie odpowiednich receptorów, dlatego lek należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10): złe samopoczucie (nudności), bóle głowy.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10): niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok), zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, lęk, niepokój, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, mrowienie, biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w ustach, zwiększone pocenie, ból mięśni i stawów (artralgie, mialgie), zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu seksualnego, trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet), zmęczenie, gorączka, zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że wiele z tych działań niepożądanych może być również objawami choroby pacjenta i w związku z tym ustąpią wraz z poprawą samopoczucia. 

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania Mozarin są wrodzone zaburzenia rytmu serca lub stwierdzano epizod zaburzeń rytmu serca (widoczny w EKG; badanie oceniające czynność serca).

W pierwszych tygodniach leczenia może pojawić się niepokój, trudności w siedzeniu lub staniu w jednym miejscu, w przypadku pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Leki z grupy SSRI, czyli np. escytalopram, mogą wystąpić objawy zaburzeń seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymują się po zaprzestaniu leczenia.

Depresji i/lub zaburzeniom lękowym mogą towarzyszyć myśli o samookaleczeniu się lub myśli samobójcze. Mogą one pogłębiać na początku terapii lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ zwykle zaczynają one działać dopiero po około dwóch tygodniach, ale okres ten może być dłuższy. W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym bądź zgłosić się do szpitala.

Powyższe nie stanowią pełnej listy ostrzeżeń. Jest ona dostępna w ulotce dołączonej do opakowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Mozarin jeśli pacjent przyjmuje: leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III; leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD); niektóre leki przeciw drobnoustrojom (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna); niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, hydroksyzyna, mizolastyna).

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: ”nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)” (fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina); moklobemid; selegilinę; antybiotyk linezolid; lit; imipramina i dezapramina; sumatryptan oraz opioidy (buprenorfina i tramadol); cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, tyklopidyna; ziele dziurawca; kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne; warfaryna, dipirydamol i fenprokumon (leki przeciwzakrzepowe); meflochina; flekainid, propafenon i metoprolol; dezypramina, klomipramina i nortryptylina (leki przeciwdepresyjne), rysperydon, tiorydazyna i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne); leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Decyzję o stosowaniu leku w ciąży podejmuje lekarz. W przypadku karmienia piersią, lek przenika do mleka kobiecego.

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi jak wpływa na niego lek Mozarin.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).

Kupujący Mozarin, 20 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również