Mozarin 20 mg Tabletki powlekane, 28 szt.


Zdjęcie podglądowe recepty

Mozarin 20 mg Tabletki powlekane, 28 szt.

61,35

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na M

Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych. Leczenie zespołu lęku napadowego z agorafobią (lękiem społecznym) lub bez niej.

Działanie leku Mozarin związane jest z wpływaniem na układ serotoninergiczny w mózgu. Esitalopram powoduje zwiększanie stężenia serotoniny, przez blokowanie odpowiednich receptorów, dlatego lek należy do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI).

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 osoby na 10): złe samopoczucie (nudności), bóle głowy.

Działania niepożądane występujące często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 10): niedrożność nosa lub katar (zapalenie zatok), zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, lęk, niepokój, nietypowe sny, trudności w zasypianiu, senność, zawroty głowy, ziewanie, drżenie, mrowienie, biegunka, zaparcia, wymioty, suchość w ustach, zwiększone pocenie, ból mięśni i stawów (artralgie, mialgie), zaburzenia seksualne (opóźniony wytrysk, zaburzenia wzwodu, osłabienie popędu seksualnego, trudności w osiągnięciu orgazmu u kobiet), zmęczenie, gorączka, zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane zazwyczaj ustępują po kilku tygodniach leczenia. Należy pamiętać, że wiele z tych działań niepożądanych może być również objawami choroby pacjenta i w związku z tym ustąpią wraz z poprawą samopoczucia. 

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na escytalopram lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przeciwwskazaniem do zastosowania Mozarin są wrodzone zaburzenia rytmu serca lub stwierdzano epizod zaburzeń rytmu serca (widoczny w EKG; badanie oceniające czynność serca).

W pierwszych tygodniach leczenia może pojawić się niepokój, trudności w siedzeniu lub staniu w jednym miejscu, w przypadku pojawienia się takich objawów należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Leki z grupy SSRI, czyli np. escytalopram, mogą wystąpić objawy zaburzeń seksualnych. W niektórych przypadkach objawy te utrzymują się po zaprzestaniu leczenia.

Depresji i/lub zaburzeniom lękowym mogą towarzyszyć myśli o samookaleczeniu się lub myśli samobójcze. Mogą one pogłębiać na początku terapii lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ zwykle zaczynają one działać dopiero po około dwóch tygodniach, ale okres ten może być dłuższy. W razie wystąpienia myśli o samookaleczeniu lub myśli samobójczych, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym bądź zgłosić się do szpitala.

Powyższe nie stanowią pełnej listy ostrzeżeń. Jest ona dostępna w ulotce dołączonej do opakowania.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Mozarin jeśli pacjent przyjmuje: leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca lub mogące wpływać na rytm serca, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III; leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, pimozyd, haloperydol); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD); niektóre leki przeciw drobnoustrojom (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna, erytromycyna i.v., pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna); niektóre leki przeciwhistaminowe (astemizol, hydroksyzyna, mizolastyna).

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje: ”nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO)” (fenelzyna, iproniazyd, izokarboksazyd, nialamid i tranylcypromina); moklobemid; selegilinę; antybiotyk linezolid; lit; imipramina i dezapramina; sumatryptan oraz opioidy (buprenorfina i tramadol); cymetydyna, lanzoprazol, omeprazol, flukonazol, tyklopidyna; ziele dziurawca; kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne; warfaryna, dipirydamol i fenprokumon (leki przeciwzakrzepowe); meflochina; flekainid, propafenon i metoprolol; dezypramina, klomipramina i nortryptylina (leki przeciwdepresyjne), rysperydon, tiorydazyna i haloperydol (leki przeciwpsychotyczne); leki obniżające stężenie potasu lub magnezu we krwi.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Decyzję o stosowaniu leku w ciąży podejmuje lekarz. W przypadku karmienia piersią, lek przenika do mleka kobiecego.

Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów lub obsługiwać maszyn, dopóki nie stwierdzi jak wpływa na niego lek Mozarin.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

Aby leczenie było skuteczne i jak najbardziej bezpieczne należy przestrzegać zaleceń lekarza prowadzącego. Zapoznaj się z właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Lek ten został przepisany przez lekarza prowadzącego celem leczenia konkretnego schorzenia. Nie należy go odstępować innym osobom ani używać w innych okolicznościach bez konsultacji z lekarzem.

Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu).

Kupujący Mozarin, 20 mg, tabl.powl., 28 szt,bl(2x14)
Kupowali również