Zdjęcie produktu Mucosolvan Mini

Mucosolvan Mini (15 mg/5 ml), syrop, 100 ml

MUCOSOLVAN® Mini, syrop dla dzieci do stosowania już po pierwszym roku życia, który upłynnia gęstą, zalegającą wydzielinę oskrzelową i oczyszcza drogi oddechowe, dzięki czemu odkrztuszanie jest ułatwione a kaszel złagodzony. 

24,25

Kategorie:
Przeziębienie i grypa » Kaszel mokry
Przeziębienie i grypa » Kaszel suchy » Syropy

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Mucosolvan Mini: ułatwia odksztuszanie, oczyszcza drogi oddechowe, przywraca naturalną ochronę, łagodzi kaszel, rozrzedza wydzielinę zalegającą w drogach oddechowych, wspomaga mechanizmy samooczyszczania dróg oddechowych.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania na podstawie konwencji MedDRA: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zaburzenia smaku.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: niedoczulica gardła.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, niedoczulica jamy ustnej.

Niezbyt często: biegunka, niestrawność, ból brzucha, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej. Częstość nieznana: suchość w gardle.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: wysypka, pokrzywka.

Częstość nieznana: ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Nie należy stosować leku Mucosolvan Mini, jeśli pacjent ma nadwrażliwość na ambroksolu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona (ang. Stevens Johnson syndrome, SJS), toksyczna martwica naskórka (ang. toxic epidermal necrolysis, TEN) i ostra uogólniona krostkowica (ang. acute generalised exanthematous pustulosis, AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu chlorowodorku. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać eczenie ambroksolu chlorowodorkiem i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Dodatkowo w początkowej fazie zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej martwicy naskórka u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. W przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby, produkt MUCOSOLVAN® Mini może być stosowany tylko po konsultacji z lekarzem. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Lek przyjmuje się z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Ambroksolu chlorowodorek przenika przez barierę łożyskową. Badania przedkliniczne nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania ambroksolu chlorowodorku.

Ambroksolu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego. Wpływ ambroksolu na organizm noworodków/dzieci karmionych piersią jest nieznany. W celu zachowania ostrożności nie zaleca się stosowania produktu MUCOSOLVAN® Mini u kobiet karmiących piersią

Tego leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 razy w ciągu doby po 20 ml syropu.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 2-3 razy w ciągu doby po 10 ml.

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 3 razy w ciągu doby po 5 ml.

Dzieci w wieku od 1 do 2 lat: 2 razy w ciągu doby po 5 ml.

Powyższe dawkowanie jest zalecane w początkowym okresie leczenia; dawkowanie można zmniejszyć o połowę po 14 dniach leczenia.

Produktu nie należy podawać przed snem.

Substancją czynną jest: ambroksol (Ambroxoli hydrochloridum).

5 ml syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: sukraloza, kwas benzoesowy, hydroksyetyloceluloza, aromat owoców leśnych PHL-132195, aromat waniliowy PHL-114481, woda oczyszczona.

Kupujący Mucosolvan Mini, 15 mg/5 ml, syrop, 100 ml
Kupowali również