Mycophenolate mofetil Accord 500mg Tabletki powlekane, 50 szt


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Mycophenolate mofetil Accord 500mg Tabletki powlekane, 50 szt

77,47

Kupujący Mycofit(Mycophenolate Mofetil Accord),500mg,tabl.powl.,50szt
Kupowali również