Mysimba 8 mg + 90 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu, 112 sztuk


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Mysimba 8 mg + 90 mg Tabletka o przedłużonym uwalnianiu, 112 sztuk

Mysimba to lek w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, którego zadaniem jest wspomaganie zmniejszania masy ciała u osób dorosłych zmagających się z nadwagą lub otyłością. Produkt stosuje się jako uzupełnienie diety o zmniejszonej kaloryczności, dodatkowo przy wzmożonej aktywności fizycznej. Substancje czynne leku Mysimba, chlorowodorek naltreksonu i chlorowodorek bupropionu, mają przede wszystkim zmniejszać łaknienie, wpływać na ośrodek głodu i sytości w mózgu obniżając ilość przyjmowanego pokarmu.

452,29

Wskazaniem do stosowania leku Mysimba jest uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności i przy zwiększonej aktywności fizycznej w celu obniżenia masy ciała u pacjentów dorosłych (w wieku ≥18 lat) z wyjściową wartością wskaźnika masy ciała (BMI, body mass index) wynoszącą: • ≥30 kg/m2 (otyłość), • od 27 kg/m2 do <30 kg/m2 (nadwaga), jeśli u pacjenta występuje jedna lub więcej chorób towarzyszących otyłości (np. cukrzyca typu 2, dyslipidemia, wyrównane nadciśnienie tętnicze). Jeśli po 16 tygodniach od rozpoczęcia stosowania preparatu masa ciała pacjenta nie ulega obniżeniu o co najmniej 5% w stosunku do początkowej masy ciała, lek należy odstawić.
Działanie leku Mysimba opiera się na właściwościach substancji czynnych wchodzących w skład preparatu. Naltrekson jest antagonistą receptora opioidowego μ. Bupropion jest słabym inhibitorem neuronalnego wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Obie substancje czynne leku oddziałują na dwa główne obszary mózgu, konkretnie na jądro łukowate podwzgórza i mezolimbiczny dopaminergiczny układ nagrody, czyli tę część mózgu, która odpowiada za jedzenie dla przyjemności. Ponadto wspomniane substancje działają na ośrodek głodu i sytości w mózgu obniżając ilość przyjmowanego pokarmu. Jak każdy lek, Mysimba może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane u osób otrzymujących skojarzenie naltrekson + bupropion, sam naltrekson i sam bupropion: • bardzo często: lęk, bezsenność, ból głowy, niepokój ruchowy, ból brzucha, nudności, zaparcie, wymioty, bóle stawowe, bóle mięśniowe, • często: zmniejszona liczba limfocytów w krwi obwodowej, reakcje nadwrażliwości (np. pokrzywka), zmniejszone łaknienie, drażliwość, zaburzenia afektywne, depresja, lęk, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia odczuwania smaku, zaburzenia uwagi, uczucie braku energii, zaburzenia koncentracji, ból głowy, zaburzenia odczuwania smaku, nadmierne łzawienie, szumy uszne, zawroty głowy, kołatanie serca, zmiany w EKG, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej, suchość w jamie ustnej, ból zęba, ból w nadbrzuszu, biegunka, zaburzenia żołądkowo-jelitowe obejmujące nudności i wymioty, ból brzucha, wzmożona potliwość, świąd, łysienie, wysypka, pocenie się, opóźniony wytrysk, uczucie roztrzęsienia, uczucie przypływu energii, dreszcze, gorączka, wzmożona potliwość, • niezbyt często: opryszczka wargowa, grzybica stóp, powiększenie węzłów chłonnych, pokrzywka, odwodnienie, jadłowstręt, dziwne sny, nerwowość, dysocjacja, uczucie napięcia psychicznego, pobudzenie psychoruchowe, wahanie nastrojów, stan splątania, depresja, omamy, paranoja, dezorientacja, koszmary senne, zaburzenia libido, splątanie, drżenie zamiarowe, zaburzenia równowagi, niepamięć, upośledzenie umysłowe, stan przedomdleniowy, senność, nieostre widzenie, podrażnienie oczu, obrzęk okołooczodołowy, ból gałki ocznej lub astenopia, światłowstręt, zaburzenia widzenia, choroba lokomocyjna, ból ucha, dyskomfort w obrębie ucha, częstoskurcz, wahania ciśnienia tętniczego, podwyższone ciśnienie tętnicze (w części przypadków znacznie podwyższone), napady zaczerwienienia twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa, dyskomfort w obrębie nosa, wydzielina z nosa, kichanie, ból części ustnej gardła, wzmożone wytwarzanie plwociny, zaburzenia dotyczące zatok przynosowych, duszność, dysfonia, kaszel, ziewanie, ból w podbrzuszu, puste odbijania, obrzęk warg, próchnica, krwiste stolce, przepuklina, wzdęcia, żylaki odbytu, owrzodzenie, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zaburzenia dotyczące wątroby, podwyższone stężenie bilirubiny we krwi, zapalenie wątroby, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych, trądzik, łojotok, wypuklina krążka międzykręgowego, ból żuchwy lub szczęki, ból w pachwinie, nagląca potrzeba oddania moczu, częstomocz, dyzuria, nieregularne miesiączkowanie, krwawienie z dróg rodnych, zaburzenia wzwodu, suchość sromu i pochwy, złe samopoczucie, ogólne osłabienie, wzmożone pragnienie, uczucie gorąca, wzmożone łaknienie, zwiększenie masy ciała, gorączka, zimne ręce i stopy, ból, ból w klatce piersiowej, podwyższone stężenie kreatyniny we krwi, obniżony hematokryt, • rzadko: idiopatyczna plamica małopłytkowa, zaburzenia stężenia glukozy we krwi, drażliwość, myśli samobójcze, próba samobójcza, wrogość, omamy, depersonalizacja, dziwne sny (w tym koszmary senne), dystonia, ataksja, parkinsonizm, brak koordynacji ruchowej, upośledzenie pamięci, parestezje, omdlenie, napady drgawkowe, rozkurcz naczyń krwionośnych, ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego, żółtaczka, zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy i zespół Stevensa-Johnsona, zaostrzenie łuszczycy, nagły skurcz mięśni, częste oddawanie i (lub) zatrzymanie moczu, • bardzo rzadko: bardziej nasilone reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, duszność/skurcz oskrzeli i wstrząs anafilaktyczny), przypadki bólów stawowych, bólów mięśniowych i gorączki, w połączeniu z wysypką i innymi objawami wskazującymi na nadwrażliwość typu opóźnionego (objawy te mogą przypominać chorobę posurowiczą), urojenia, myślenie urojeniowe, niepokój ruchowy, agresja, rabdomioliza, • częstość nieznana: myśli samobójcze i zachowania samobójcze, psychoza, lęk, omamy, bezsenność, drażliwość, ból głowy, nadciśnienie tętnicze, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, niestrawność, wysypka, zmęczenie.
Przeciwwskazaniem do stosowania leku Mysimba jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nie należy przyjmować leku Mysimba: • w przypadku niewyrównanego nadciśnienia tętniczego, • przy występowaniu padaczki, • w przypadku nowotworu w ośrodkowym układzie nerwowym, • w okresie bezpośrednio po nagłym odstawieniu alkoholu lub benzodiazepin u osoby uzależnionej, • w chorobie afektywnej dwubiegunowej w wywiadzie, • podczas przyjmowania bupropionu lub naltreksonu w innym wskazaniu aniżeli obniżenie masy ciała, • w przypadku żarłoczności psychicznej lub jadłowstrętu psychicznego — występujących obecnie lub w przeszłości, • przy uzależnieniu od długotrwale przyjmowanych opioidów lub agonistów opiatów (np. metadonu) oraz w okresie bezpośrednio po nagłym odstawieniu opiatów u osoby uzależnionej, • podczas przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitorów MAO). Od odstawienia inhibitorów MAO do rozpoczęcia przyjmowania skojarzenia naltrekson + bupropion powinno upłynąć co najmniej 14 dni, • w ciężkich zaburzenia czynności wątroby, • w schyłkowej niewydolności nerek lub w ciężkim zaburzeniu czynności nerek. Brak danych lub istnieją jedynie ograniczone dane na temat stosowania leku Mysimba u kobiet w ciąży. Leku nie badano pod kątem toksycznego wpływu na rozrodczość. Leku Mysimba nie należy stosować w okresie ciąży ani u kobiet próbujących zajść w ciążę. Substancje czynne leku, a także ich metabolity, przenikają do mleka kobiecego. Leku Mysimba nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Leku nie należy przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Dawkowanie leku Mysimba u osób dorosłych należy stopniowo zwiększać od rozpoczęcia przyjmowania w okresie 4 tygodni w następujący sposób: • pierwszy tydzień leczenia: jedna tabletka rano, • drugi tydzień leczenia: jedna tabletka rano i jedna tabletka wieczorem, •trzeci tydzień leczenia: dwie tabletki rano i jedna tabletka wieczorem, • czwarty tydzień leczenia i następne: dwie tabletki rano i dwie tabletki wieczorem. Maksymalna zalecana dawka dobowa produktu Mysimba to dwie tabletki dwa razy na dobę, co odpowiada dawce całkowitej chlorowodorku naltreksonu wynoszącej 32 mg i dawce całkowitej chlorowodorku bupropionu wynoszącej 360 mg. Konieczność dalszego stosowania preparatu należy zweryfikować po 16 tygodniach, a następnie weryfikować raz w roku. W przypadku pominięcia dawki, nie należy jej później przyjmować, a kolejną dawkę przyjąć o zwykłej porze. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat lek Mysimba należy stosować z zachowaniem ostrożności, natomiast u pacjentów w wieku powyżej 75 lat stosowanie preparatu jest niezalecane. Leku Mysimba nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Lek Mysimba podaje się doustnie. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas posiłku. Tabletek nie należy przecinać, żuć ani rozgryzać. Lek Mysimba wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W kontekście prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy w trakcie stosowania opisywanego produktu leczniczego.
Każda tabletka leku Mysimba zawiera 8 mg chlorowodorku naltreksonu, co odpowiada 7,2 mg naltreksonu, oraz 90 mg chlorowodorku bupropionu, co odpowiada 78 mg bupropionu. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 73,2 mg laktozy. Substancje pomocnicze leku to: • rdzeń tabletki: chlorowodorek cysteiny, celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, stearynian magnezu, laktoza bezwodna, laktoza jednowodna, krospowidon typu A, lak aluminiowy z indygotyną (E132), hypromeloza, disodu edetynian, krzemionka koloidalna, • otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, lak aluminiowy z indygotyną (E132).

Kupujący Mysimba, 8 mg+90 mg, tabl.o przedł.uwaln.,112 szt
Kupowali również