Nabuton Tabletki, 500 mg, 60 szt


Zdjęcie podglądowe recepty

Nabuton Tabletki, 500 mg, 60 szt

41,87

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie stawów.

Lek Nabuton VP zawiera jako substancję czynną nabumeton. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) - działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Nabumeton działa dopiero w chwili, gdy ulegnie przemianom metabolicznym w organizmie (w przypadku nabumetonu substancją, która powstaje w wyniku tych przemian i która w głównej mierze odpowiedzialna jest za działanie biologiczne leku, jest kwas 6-metoksy-2-naftylooctowy). Dzięki temu, jego działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego jest znacznie mniejsze, niż wielu innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które podawane są od razu w pełni działającej formie.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. W związku ze stosowaniem leku Nabuton VP mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 osób) • szumy w uszach, zaburzenia słuchu; • zwiększenie ciśnienia tętniczego; • biegunka, zaparcia, niestrawność, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów; • wysypka, świąd (swędzenie); • obrzęki.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób) • dezorientacja, nerwowość, bezsenność; • senność, zawroty głowy, bóle głowy, parestezje (drętwienie, mrowienie); • zaburzenia widzenia, choroby oczu; • duszność, zaburzenia oddychania, krwawienie z nosa; • wrzody żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z przewodu pokarmowego, zaburzenia przewodu pokarmowego, smoliste stolce, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej; • nadwrażliwość na światło, pokrzywka, pocenie się; • miopatia (bóle mięśniowe, osłabienie mięśni); • zaburzenia układu moczowego; • astenia (osłabienie, wyczerpanie), zmęczenie; • nieprawidłowe wyniki badań oceniających czynności wątroby.

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 10 000 osób) • zmniejszenie ilości płytek krwi; • anafilaksja (ciężka, niekiedy zagrażająca życiu, uogólniona lub ogólnoustrojowa reakcja alergiczna) oraz reakcje rzekomoalergiczne, których objawy podobne są do obserwowanych przy anafilaksji; • śródmiąższowe zapalenie płuc; • niewydolność wątroby, żółtaczka; • ciężkie reakcje skórne, takie jak: toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i zespół Stevensa-Johnsona (ciężkie zespoły, w których zmianom ogólnym, takim jak gorączka, ból gardła, kaszel, dreszcze, bóle stawowo- mięśniowe towarzyszą zmiany na skórze i błonach śluzowych, takie jak rumień, pęcherze, nadżerki), rumień wielopostaciowy (zmiany rumieniowo-obrzękowe, zazwyczaj w kształcie pierścieni znajdujące się zwykle na dalszych częściach kończyn, choć mogą również zajmować skórę innych okolic oraz błony śluzowe); • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna z obrzękiem zlokalizowanym w obrębie twarzy, ust, jamy ustnej, języka i (lub) gardła, która może objawiać się trudnościami z oddychaniem), pseudoporfiria (objawiająca się bąblami, pęcherzami na skórze); • łysienie; • niewydolność nerek, zespół nerczycowy; • nadmierne krwawienie miesiączkowe.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • krwawe wymioty; • wrzodziejące zapalenie jamy ustnej; • nasilenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Kiedy nie stosować leku Nabuton VP:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na nabumeton lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli w przeszłości u pacjenta po zażyciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych wystąpił napad astmy, pokrzywka lub inne reakcje alergiczne; 
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby; 
 • jeśli u pacjenta występuje lub jeśli kiedykolwiek w przeszłości stwierdzono uszkodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego; 
 • jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; 
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca; 
 • jeśli u pacjenta występuje czynne krwawienie z naczyń mózgowych lub inne krwawienia; 
 • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży lub karmi piersią.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nabuton VP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. 

 • jeśli pacjent jest w wieku powyżej 65 roku życia
 • jeśli pacjent jednocześnie stosuje doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, leki przeciwdepresyjne z grupy tzw. selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy czy klopidogrel
 • jeśli pacjent ma choroby przewodu pokarmowego, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna (możliwość nasilenia objawów tych chorób);
 • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze (zbyt wysokie ciśnienie krwi); 
 • jeśli pacjent ma objawy zatrzymywania wody w organizmie (obrzęki); 
 • jeśli pacjent ma choroby serca, takie jak łagodna do umiarkowanej niewydolność serca czy choroba niedokrwienna serca; 
 • jeśli pacjent ma choroby tętnic obwodowych lub naczyń mózgowych; 
 • jeśli pacjent ma hiperlipidemię (podwyższony poziom cholesterolu i trójglicerydów) we krwi; 
 • jeśli pacjent ma cukrzycę; 
 • jeśli pacjent pali papierosy; 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek 
 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby

Jeśli w trakcie stosowania leku Nabuton VP u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy nadwrażliwości np. wysypka skórna, rumień, pęcherze, nadżerki, bolesność, szczególnie z towarzyszącymi objawami ogólnymi w postaci gorączki, bólu gardła, kaszlu, dreszczy, bólu stawowo-mięśniowego, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji skórnej, niekiedy zagrażającej życiu.

Jeśli w trakcie stosowania leku Nabuton VP u pacjenta wystąpią zaburzenia widzenia, np. w postaci niewyraźnego widzenia, należy poinformować o tym lekarza, który może zlecić przeprowadzenie badań okulistycznych. W trakcie leczenia mogą wystąpić dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak ból brzucha, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, krew w kale lub smoliste stolce, fusowate wymioty, które mogą świadczyć o uszkodzeniu przewodu pokarmowego przez lek Nabuton VP. Do uszkodzenia przewodu pokarmowego przez lek Nabuton VP, podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, może dojść w każdym momencie leczenia, z lub bez objawów poprzedzających, niezależnie od tego czy u pacjenta wcześniej występowały problemy z przewodem pokarmowym czy nie. U osób w podeszłym wieku ryzyko to jest większe.

Przyjmowanie takich leków jak Nabuton VP może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i przez dłuższy okres czasu niż zalecane.

Lek Nabuton VP może maskować objawy istniejącego zakażenia.

Nie zaleca się stosowania leku Nabuton VP u dzieci i młodzieży ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków: 

 • kortykosteroidy (leki o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, stosowane m.in. w chorobach skóry); 
 • leki przeciwzakrzepowe, takie jak np. warfaryna;
 • leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy czy klopidogrel; 
 • leki przeciwdepresyjne zwane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji); 
 • paracematol (lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy); 
 • kwas acetylosalicylowy (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, stosowany także profilaktycznie w chorobach, które grożą powstaniem zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych); 
 • cymetydyna (lek stosowany m.in. w leczeniu zgagi i choroby wrzodowej żołądka); 
 • leki zobojętniające zawierające glin (leki stosowane m.in. w leczeniu zgagi); 
 • glikozydy nasercowe (leki stosowane w niektórych chorobach serca); 
 • metotreksat (lek stosowany m.in. w leczeniu chorób nowotworowych i chorób reumatycznych); 
 • lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych); 
 • leki moczopędne; 
 • niektóre leki stosowane w leczeniu nadciśnienia: z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny lub antagonistów receptora angiotensyny; 
 • inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym selektywne inhibitory COX-2; 
 • niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych z grupy tzw. sulfonamidów oraz niektóre leki przeciwcukrzycowe.
 • Nie zaleca się równoczesnego stosowania więcej, niż jednego leku z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

 

Lek Nabuton VP należy przyjmować podczas posiłku, albo po posiłku. Pokarm przyspiesza wchłanianie leku Nabuton VP.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: Nie należy przyjmować leku Nabuton VP, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną komplikacji podczas porodu. Może on powodować zaburzenia związane z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i jej dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku, chyba że jest to bezwzględnie konieczne i zalecone przez lekarza. Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas prób zajścia w ciążę, należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Od 20. tygodnia ciąży lek Nabuton VP może powodować zaburzenia czynności nerek u nienarodzonego dziecka, jeśli jest przyjmowany dłużej niż kilka dni. Może to prowadzić do zmniejszenia ilości płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli konieczne jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkową obserwację.

Karmienie piersią: Leku Nabuton VP nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna skontaktować się z lekarzem, który może podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub zaprzestaniu stosowania leku Nabuton VP.

Lek Nabuton VP wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po zastosowaniu leku Nabuton VP u pacjenta mogą wystąpić działania niepożądane, w tym m.in. zawroty głowy czy dezorientacja, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, do momentu ich całkowitego ustąpienia.

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Po zażyciu większej niż zalecana dawki leku Nabuton VP mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, krwawienie z przewodu pokarmowego, rzadko biegunka, dezorientacja, pobudzenie, śpiączka, senność, zawroty głowy, a w pojedynczych przypadkach drgawki. W przypadku znacznego przedawkowania może dojść do ostrej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby.

W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się czas zastosowania następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Substancją czynną leku jest nabumeton.

Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna (E 460), powidon (E 1201), sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian (E 572), kroskarmeloza sodowa.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować leku Nabuton VP po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Kupujący Nabuton VP, 500 mg, tabl., 60 szt,bl(6x10)
Kupowali również