Nasonex 0 05% (50mcg/dawkę), aerozol do nosa, 140 dawek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Nasonex 0 05% (50mcg/dawkę), aerozol do nosa, 140 dawek

27,15

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Leczenie objawów kataru siennego (zwanego także sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych.
Leczenie polipów nosa u osób dorosłych (w wieku powyżej 18 lat). Leczenie objawów ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Nasonex aerozol do nosa zawiera mometazonu furoinian, który należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami. Mometazonu furoinian podany donosowo łagodzi objawy zapalenia (obrzęk i podrażnienie błony śluzowej nosa), kichanie, świąd oraz uczucie zatkanego nosa i zmniejsza ilość wydzieliny z nosa.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po użyciu leku mogą wystąpić natychmiastowe objawy uczulenia. Należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli wystąpi: obrzęk twarzy, języka albo gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka, świszczący oddech czy trudności w oddychaniu.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): ból głowy, kichanie, krwawienie z nosa, ból nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, zakażenie dróg oddechowych.

Częstość nieznana: zwiększenie ciśnienia w oku (jaskra) i/lub zaćma powodujące zburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, uszkodzenie błony śluzowej nosa, zmiana smaku i węchu, trudności w oddychaniu i/lub świszczący oddech.

Kiedy nie stosować leku Nasonex:

 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na mometazonu furoinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta występuje niewyleczone zakażenie nosa. Stosowanie leku Nasonex w czasie niewyleczonego zakażenia w obrębie jamy nosowej, np. opryszczki, może spowodować zaostrzenie objawów zakażenia. Zanim zastosuje się aerozol do nosa, należy poczekać do czasu wyleczenia zakażenia. 
 • jeśli pacjent niedawno miał zabieg chirurgiczny w obrębie nosa lub uraz nosa. Nie należy stosować aerozolu do nosa, aż do czasu zagojenia się ran.

 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nasonex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

 • choruje lub chorował w przeszłości na gruźlicę, 
 • ma jakiekolwiek inne zakażenie, 
 • otrzymuje inne kortykosteroidy (doustnie lub w zastrzykach), 
 • choruje na mukowiscydozę. 

Podczas stosowania leku Nasonex należy skonsultować się z lekarzem, jeśli: 

 • układ odpornościowy pacjenta nie funkcjonuje prawidłowo (jeśli pacjent ma trudności ze zwalczeniem zakażenia), a pacjent ma kontakt z osobą chorą na odrę lub ospę wietrzną. Należy unikać kontaktu z takimi osobami. 
 • pacjent ma zakażenie w obrębie nosa lub gardła. 
 • pacjent stosuje lek przez kilka miesięcy lub nawet dłużej. 
 • pacjent ma utrzymujące się podrażnienie nosa lub gardła.

 

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.. Jeśli pacjent przyjmuje inne kortykosteroidy w postaci doustnej lub zastrzyków w celu leczenia alergii, lekarz prowadzący może zalecić pacjentowi, aby zakończył ich stosowanie w momencie rozpoczęcia stosowania leku Nasonex. U niektórych pacjentów po zaprzestaniu stosowania kortykosteroidów w postaci doustnej lub zastrzyków mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak ból stawów lub mięśni, osłabienie oraz depresja. Mogą również ujawnić się inne objawy alergiczne, takie jak swędzenie, łzawienie oczu lub czerwone i swędzące plamy na skórze. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niektóre leki mogą nasilić działanie leku Nasonex i lekarz może chcieć uważnie monitorować stan pacjenta przyjmującego takie leki (w tym niektóre leki na HIV: rytonawir, kobicystat).

Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Nasonex u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy mometazonu furoinian przenika do mleka ludzkiego. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Donosowo. Dawkę i częstotliwość przyjmowania leku ustala lekarz.
Przed pierwszym zastosowaniem aerozolu lub jeśli nie był on stosowany przez 14 dni lub więcej, należy sprawdzić działanie naciskając butelkę 6 do 7 razy, aż uzyska się drobną mgiełkę. Należy najpierw delikatnie wstrząsnąć butelkę, a następnie chwycić w następujący sposób: palec wskazujący oraz środkowy należy położyć po dwóch stronach końcówki dozownika, a kciuk pod butelką. Kierując końcówkę dozownika od siebie, należy nacisnąć palcami tak, aby rozpylić aerozol.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nasonex: Jeśli przypadkowo zastosowano większą dawkę leku niż jest zalecana, należy zwrócić się do lekarza. Jeśli steroidy stosowane są przez długi okres lub w dużych dawkach, w rzadkich przypadkach mogą wywoływać niekorzystny wpływ na hormony pacjenta. U dzieci mogą wpływać na wzrost i rozwój.

Pominięcie zastosowania leku Nasonex: Jeśli pacjent zapomniał zastosować aerozol do nosa o odpowiedniej porze, powinien przyjąć lek od razu, jak sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie stosując lek o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nasonex: U niektórych pacjentów złagodzenie objawów występuje po 12 godzinach od podania pierwszej dawki leku Nasonex, jednak pełne korzyści z leczenia mogą być widoczne dopiero po 2 dniach stosowania leku. Bardzo ważne jest, aby pacjent regularnie stosował aerozol do nosa. Nie należy przerywać leczenia, nawet jeśli pacjent czuje się lepiej, chyba że tak zalecił lekarz.

Substancją czynną leku jest mometazonu furoinian. Jedna dawka aerozolu zawiera 50 mikrogramów mometazonu furoinianu w postaci jednowodnej. 

Pozostałe składniki leku to: celuloza dyspersyjna, glicerol, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona. Ten lek zawiera 0,02 mg benzalkoniowego chlorku w jednej dawce aerozolu.

Lek Nasonex zawiera benzalkoniowy chlorek. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk wewnątrz nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez długi czas.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać butelki w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Butelkę należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od otwarcia. W tym samym czasie otworzyć tylko jedną butelkę.

Kupujący Nasonex, 0,05%(50mcg/dawke), aer.do nosa, 140 dawek
Kupowali również