Natr. chloratum 0,9%,inj,KabiClear, 100 ml FrKP Kutno


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Lek nie podlega refundacji.

Wirtualna recepta nieaktywna

Natr. chloratum 0,9%,inj,KabiClear, 100 ml FrKP Kutno

5,19

Kupujący Natr. chloratum,0,9%,inj,KabiClear, 100 ml FrKP Kutno
Kupowali również