Natr. chloratum 0,9%, iniekcje, KabiPac, 500ml


Zdjęcie podglądowe recepty

Natr. chloratum 0,9%, iniekcje, KabiPac, 500ml

5,98

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Wskazania do stosowania: 

 • pozajelitowe uzupełnianie płynów i elektrolitów (sód i chlorki); 
 • rozcieńczanie i rozpuszczanie koncentratów elektrolitów i leków; 
 • objętość 1000 ml może być stosowana jako roztwór do przepłukiwania w postępowaniu chirurgicznym lub jako roztwór sprawdzający aparaturę do dializy.

 

NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS jest roztworem soli fizjologicznej, stanowi źródło wody i elektrolitów (sodu i chlorków). Lek podaje się dożylnie. U dorosłych przeciętne zapotrzebowanie na wodę wynosi od 2 do 3 litrów na dobę. Sód odpowiada za gospodarkę wodną w organizmie, reguluje skurcze i rozkurcze mięśni, w tym mięśnia sercowego. Jest niezbędny do funkcjonowania różnych enzymów. Chlor wchodzi w skład soków trawiennych w przewodzie pokarmowym (sok żołądkowy i ślina), uczestniczy w regulacji gospodarki wodnej w organizmie oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Sód w połączeniu z chlorem odpowiada za prawidłową gospodarkę płynami w organizmie i pomaga utrzymać właściwą równowagę kwasowo-zasadową.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Podanie zbyt dużej objętości leku NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS może spowodować: - zwiększenie stężenia sodu i chloru we krwi, - kwasicę (nagromadzenie we krwi nadmiernych ilości kwaśnych substancji), - nasilenie objawów niewydolności serca i obrzęk płuc (zwłaszcza u pacjentów z chorobami układu krążenia) tj. duszność, zmęczenie, obrzęki kończyn dolnych, nierówne bicie serca.

W miejscu podania leku może wystąpić: - podrażnienie żyły, - zakrzepowe zapalenie żyły (powstanie zapalenia i niewielkich zakrzepów krwi, objawiające się wyczuwalnym stwardnieniem żyły, zaczerwienieniem wokół niej, bólem i tkliwością).

Nie należy stosować leku: 

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję rozpuszczaną lub rozcieńczaną w leku NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS; 
 • jeśli pacjent jest przewodniony (ma nadmiar płynu w organizmie). 

Stosowanie leku może być niewskazane: 

 • jeśli pacjent ma zbyt wysokie stężenie sodu i chloru we krwi; 
 • jeśli pacjent ma zbyt niskie stężenie potasu we krwi; 
 • jeśli pacjent ma kwasicę (nagromadzenie we krwi nadmiernych ilości kwaśnych substancji); 
 • w sytuacjach, gdy pacjent powinien ograniczać przyjmowanie sodu (ograniczając sól w pożywieniu) z powodu: niewydolności serca, uogólnionych obrzęków, obrzęku płuc, nadciśnienia, rzucawki (choroba układu krążenia występująca u kobiet w okresie ciąży) lub ciężkiej niewydolności nerek, należy poinformować o tym lekarza; 
 • u noworodków w celu uzupełniania niedoboru wody (stosować wyłącznie do wyrównania zaburzeń jonowych).

 

Lek należy stosować ostrożnie, jeśli pacjent: 

 • ma zastoinową niewydolność serca; 
 • ma ciężką niewydolność nerek; u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lek może spowodować zatrzymanie sodu w organizmie; 
 • ma obrzęki (spowodowane zatrzymaniem sodu w organizmie);
 • jest leczony kortykosteroidami lub kortykotropiną. 

Podczas długotrwałego podawania leku NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS lekarz będzie kontrolował stan pacjenta i zleci badania krwi (aby sprawdzić, czy nie doszło do zaburzenia równowagi płynów, stężenia elektrolitów i równowagi kwasowo-zasadowej).

Nie zaleca się stosowania jednocześnie z lekiem NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS niżej wymienionych leków, ponieważ mogą one zwiększyć stężenie sodu w organizmie:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, diklofenak); 
 • karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu owrzodzeń jamy ustnej); 
 • kortykosteroidy (zwane także steroidami, leki stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej); 
 • kortykotropina (hormon przysadki mózgowej).

 

NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS może być podawany kobietom w okresie ciąży i podczas karmienia piersią.

Ten lek jest podawany wyłącznie przez personel medyczny. Leku nie należy stosować samodzielnie. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza. Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie każdemu pacjentowi w zależności od wieku, masy ciała i stanu klinicznego pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku NATRIUM CHLORATUM 0,9% FRESENIUS: W razie zastosowania większej dawki leku należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Może to spowodować wystąpienie objawów niepożądanych.

Substancją czynną leku jest sodu chlorek. 1000 ml roztworu zawiera 9 g sodu chlorku.

Pozostałe składniki to: woda do wstrzykiwań, sodu wodorotlenek 2% (do ustalenia pH) i kwas solny (do ustalenia pH).

Osmolarność roztworu wynosi 308 mOsmol/l, pH: 4,5 – 7,0.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Opakowanie po otwarciu nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. Niezużyta pozostałość leku nie nadaje się do dalszego stosowania. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Nie należy stosować tego leku w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń, zmiany zabarwienia lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Kupujący Natr. chloratum,0,9%,inj,KabiPac, 500ml FrKP Kutno
Kupowali również