Nebbud (0,125 mg/ml); 2 ml, zawiesina do nebulizacji, 20 ampułkek


Recepta: 11000000005170907672

Dane wystawiającego receptę: nazwa poradni lub praktyki lekarskiej, adres, telefon, REGON


Świadczeniodawca
Pacjent

Dane
imię nazwisko,
adres

Pesel
R.p.

Nebbud (0,125 mg/ml); 2 ml, zawiesina do nebulizacji, 20 ampułkek

64,86

Kategorie:
NA RECEPTĘ » Leki na N

Leczenie astmy, która powoduje trudności w oddychaniu.
Lek nie jest odpowiedni do leczenia rozpoczynających się nagle trudności w oddychaniu, w tym także ostrych napadów astmy.
przeciwzapalne,zmniejsza nasilenie objawów astmy oskrzelowej Często: podrażnienie jamy ustnej i gardła – wystąpienie tego działania będzie mniej prawdopodobne, jeżeli pacjent będzie przepłukiwał usta wodą po każdorazowym przyjęciu leku, chrypka, kaszel, trudności w przełykaniu.
Rzadko: reakcje skórne, w tym wysypka, świąd i zaczerwienienie, skurcz klatki piersiowej i trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg i języka, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.
Bardzo rzadko: wpływ na nadnercza (mały gruczoł obok nerki), jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku), zaćma (mętnienie soczewki oka), zmiany gęstości mineralnej kości (ścieńczenie kości).
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
Gdy masz uczulenie na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Nebbud, gruźlicę, choroby wątroby.
Gdy przyjmujesz inne leki. Niektóre leki mogą powodować interakcję z lekiem Nebbud, w szczególności są to tabletki steroidowe oraz zażywane obecnie lub niedawno leki przeciwko zakażeniom grzybiczym(ketokonazol lub itrakonazol). Inne leki, które mogą powodować interakcje z budezonidem to: cyklosporyna (stosowana po przeszczepach narządów), erytromycyna, rytonawir i sakwinawir(stosowane w leczeniu zakażeń) oraz cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka). Ponadto należy poinformować lekarza o wszystkich aktualnie lub ostatnio przyjmowanych lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.
Gdy jesteś lub przypuszczasz, że jesteś w ciąży, a także, gdy karmisz piersią. Stosowanie budezonidu w okresie ciąży jest możliwe jedynie wówczas, gdy korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. Nie należy stosować budezonidu w okresie karmienia piersią chyba, że lekarz zadecyduje inaczej.
Wziewnie, ściśle według zaleceń lekarza. Lek musi być przyjmowany z nebulizatora przez ustnik lub maskę na twarz. Do podawania leku Nebbud nie należy stosować nebulizatorów ultradźwiękowych.
budezonid

Kupujący Nebbud, (0,125 mg/ml); 2 ml, zaw.do nebul., 20 amp
Kupowali również